Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0031

De geïnterviewde vult het interview RG-50.570.0030 aan en beschrijft hoe vreselijk de onderduikperiode was in Haarlem aangezien het gezin gechanteerd werd door de onderduikgevers. Ze vertelt eveneens over de periode die ze door maakte nà het verraad, waardoor zij haar hele familie verloor en zelf onder meer Auschwitz overleefde.

This interviewee complements the interview with interviewee RG-50.570.0030 and describes how terrible her time in hiding in Haarlem was, because the family were blackmailed by the people who provided them with a hiding place. She also tells about the period after the betrayal, when she lost her whole family, and she herself survived Auschwitz among other camps.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-ztg-qz2j
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ort-6ml
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41685
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/H264; text/word; text/pdf; image/jpg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Haarlem, Westerbork, Vught, Auschwitz