Permanent Onderzoek van de Leefsituatie - POLS Gezondheid 1981-2009

Doel Een zo volledig mogelijk overzicht geven van ontwikkelingen in de gezondheid, medische consumptie, leefstijl en preventief gedrag van de Nederlandse bevolking.

Doelpopulatie Voor het merendeel van de onderwerpen personen van 0 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland. Voor sommige onderwerpen geldt een aparte leeftijdsgrens.

Statistische eenheid Personen.

Aanvang onderzoek Sinds 1 januari 1981 wordt door het CBS een continue Gezondheidsenquête gehouden. Tot en met 1996 betrof dit een opzichzelfstaand onderzoek (POLS MGA Gezondheidsenquête). Met ingang van 1 januari 1997 maakt deze enquête deel uit van het Permanent Onderzoek LeefSituatie - POLS als de module Gezondheid (POLS Gezondheid) . In de periode 1997-2006 heeft een aanvullend vragenblok met betrekking tot het thema 'kwaliteit van de arbeid` deel uit gemaakt van deze module (POLS Gezondheid en Arbeid).

Frequentie Jaarlijks.

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zrm-7r4z
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0ca-9io
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:37670
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline Life Sciences; Medicine
Spatial Coverage Nederland