Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0022

De geïnterviewde werd geboren op 10 december 1921. Gedurende de oorlog woonde ze in Rotterdam en was ze ooggetuige van het leeghalen van het Joodse ziekenhuis. Ze weet hier nog veel details over en gaat eveneens in op de reactie van de omstanders. Ze vertelt tevens over een geval waarbij een Nederlandse politieagent een Joods echtpaar met baby meevoerde naar een verzamelpunt voor Joden in Den Haag.

The interviewee was born on 10 December, 1921. During the war she lived in Rotterdam where she witnessed the emptying of the Jewish Hospital. She remembers a lot of details and also mentions the reactions of bystanders. She also talks about a case in which a Dutch police officer deported a Jewish couple with a baby to an assembly point in The Hague.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x6z-bzjx
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kly-cry
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41696
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen, interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/H264; text/word; image/jpg; text/pdf
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Rotterdam