2 datasets found

Keywords: toegankelijkheid hoger onderwijs

  • Studentenmonitor 2001-2014

    De Studentenmonitor Hoger Onderwijs is in 2000 door het ministerie van OCW geïntroduceerd met het doel om - door een bundeling van de tot op dat moment relevante...
  • Studentenmonitor 2001-2015

    De Studentenmonitor Hoger Onderwijs is in 2000 door het ministerie van OCW geïntroduceerd met het doel om - door een bundeling van de tot op dat moment relevante...