1 dataset found

Keywords: politiek geïnteresseerde burgers

  • Het aanzien van het politieke ambt

    Een belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers (zittende raadsleden, wethouders, DB-leden waterschap, AB-leden waterschap, uitgetreden raadsleden en politiek...