2,810 datasets found

Tags: history

 • Cinema Context. Film in Nederland vanaf 1896: een encyclopedie van de filmcul...

  Cinema Context is a historical data collection for the history of film culture, in particular the screening and distribution of films in the Netherlands. Cinema Context was...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1370

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending met Duchtbat 3 naar Bosnië. Hij maakte de val van de enclave Srebrenica mee. Hij hield daar chronisch PTSS aan over. Toen eenmaal...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1372

  Als jonge man meldde hij zich aan als oorlogsvrijwilliger, en na een opleiding in Aldershot - Engeland - werd hij verscheept naar Nederlands-Indië. Hier had hij al snel genoeg...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1384

  Sjaak Duine is in 1980 uitgezonden voor UNIFIL en in 1997 voor SFOR. Hij vergelijkt beide missies. In Libanon was hij compagniecommandant en gaf hij leiding onder...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 897

  In het tweede interview met Dirk Appelo is hij voor de ECMM uitgezonden naar Bosnië. Hij moest in het begin erg wennen, hij miste een duidelijke structuur en had er weinig te...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1237

  De geïnterviewde is in dienst gegaan als kort verband vrijwilliger. Hij wilde graag op uitzending, om het een keer mee te maken. Als officier van dienst was hij met...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 957

  Dennis Vogelaar is twee jaar militair geweest. Hij haalde zijn opleiding de eerste keer niet en moest de dienst verlaten. Na een jaar solliciteerde hij weer en doorliep de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 716

  Op zijn zestiende ging deze man in dienst, het was toen 1950. Begin 1953 werd hij als ziekenverpleger bij de marine uitgezonden naar Korea. Hij vond het een vreemde...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1260

  Deze majoor der mariniers werd in 1991 uitgezonden naar Zagreb met een diplomatieke status, voor de ECMM-missie die volgde op het akkoord van Brioni. Hij werd Hoofd Operaties...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1262

  Deze man heeft twee carrières die mooi parallel liepen: een militaire en een burger carrière. Als reserveofficier en consultant werd hij in 2001 gevraagd eens mee te komen...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1298

  Deze man komt uit een redelijk welgestelde Surinaamse familie. Hij werd als achttienjarige in 1940 opgeroepen voor de dienstplicht, tijdens welke hij zoeklichter was in fort...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1301

  Deze man groeide op in een arm gezin in Suriname. In 1942 werd hij opgeroepen voor de dienstplicht. Hij kreeg een opleiding in Amerika voor gunner. Na de opleiding vertrok hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1307

  Deze gepensioneerde militair heeft een bijzondere combinatie van uitzendingen meegemaakt: in 1946 werd hij uitgezonden naar Nederlands-Indië en eind 1979 ging hij naar...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1311

  Deze man werd geboren in Batavia, waar zijn vader werkte. Als achttienjarige vervulde hij in 1940 zijn dienstplicht. Het schip waarop hij zat om naar Australië vervoerd te...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1324

  Deze hoogbejaarde Indisch-Nederlandse veteraan vertelt in een levendig betoog van bijna drie uur over zijn diensttijd bij de KNIL en zijn krijgsgevangenschap in Japan. Begin...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 605

  Deze Marineveteraan is naar Indië en Korea uitgezonden. Hij werd opgeroepen voor de dienstplicht en koos toen zelf voor matroos bij de Koninklijke Marine. In Indië voelde hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 606

  Deze man meldde zich direct na de Tweede Wereldoorlog, op zijn zeventiende, vrijwillig bij defensie, voornamelijk om zijn hardhandige vader thuis te ontvluchten. In 1946 werd...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 749

  In dit vervolginterview legt deze man uit hoe gebrekkig veel materiaal was in Libanon. Veel voertuigen werkten niet of nauwelijks. Toen de staatsecretaris langskwam, toonde hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 784

  Door ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn zus kwam om, zijn vader sloot zich aan bij de ondergrondse en moest uiteindelijk onderduiken, nam deze man zich als kind...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 946

  De uit Utrecht afkomstige Berry Reckers wilde zijn diensttijd nuttig vervullen en gaf zich op voor Bosnië. Hij diende als telexist in Kostunica bij een Deense eenheid. De...