11 datasets found

Keywords: arbeidsomstandigheden

 • Arbeidsaanbodpanel 2016 – AAP2016

  Het Arbeidsaanbodpanel (AAP) is een langlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in de werkzame leeftijd. Doel ervan is inzicht geven in (veranderingen in) de...
 • Arbeidsaanbodpanel 2018 – AAP2018

  Het Arbeidsaanbodpanel (AAP) is een langlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in de werkzame leeftijd. Doel ervan is inzicht geven in (veranderingen in) de...
 • DANS Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden meerjaren bestand 2005 -2018 DAN...

  Het doel van de Nationale Enquête arbeidsomstandigheden (NEA) is het in kaart brengen van informatie op het gebeid van arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen...
 • Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 - ZEA 2017

  De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is de Nederlandse enquête onder zelfstandig ondernemers over hun arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid. TNO en CBS hebben de ZEA in 2012...
 • Arbeidsaanbodpanel 1985 t/m 2014

  Het Arbeidsaanbodpanel is een langlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking over hun arbeidssituatie. Het is opgezet om diverse aspecten van de arbeidssituatie van...
 • Project Onderwijs en Arbeidsmarkt tot 2018

  Met het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) wil het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) inzicht geven in de huidige en de toekomstige arbeidsmarktsituatie...
 • Arbeidsaanbodpanel 1985 t/m 2012

  Het Arbeidsaanbodpanel is opgezet om diverse aspecten van de arbeidssituatie van werkenden en niet-werkenden in Nederland in kaart te brengen. De doelpopulatie is de Nederlandse...
 • Project Onderwijs en Arbeidsmarkt tot 2022

  Deze dataset bevat het statische bronbestand 2017 van de tabellen uit het ArbeidsmarktInformatieSysteem (AIS) van ROA. In het Relationveld vindt u een link naar de online...
 • Project Onderwijs en Arbeidsmarkt tot 2020

  Deze dataset bevat het statische bronbestand 2015 van de tabellen uit het ArbeidsmarktInformatieSysteem (AIS) van ROA. In het Relationveld vindt u een link naar de online...
 • Arbeidsaanbodpanel 1985 t/m 2010

  Let op: dit is niet de meest recente versie van de data. Zie het veld 'Relation' voor een link naar de update Het Arbeidsaanbodpanel is een vragenlijstonderzoek onder...
 • Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015 - ZEA 2015

  De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een enquête onder zelfstandig ondernemers in Nederland over hun arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid. De ZEA is ontwikkeld in het...