651 datasets found

Tags: administration

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 474

  Deze man nam met de Prinses Irene brigade deel aan de invasie en bevrijding van Noord-Frankrijk, België en Nederland. Hij zat nog op de HBS in Den Haag toen Duitsland Nederland...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 471

  Na de capitulatie van Nederland in 1940 is deze man werkzaam geweest als officier bij de Marechaussee. In mei 1942 werd hij gearresteerd door de SD, vanwege vermoede...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 467

  Toen deze man in 1936 de rang van sergeant had bereikt, volgde een diensttijd met veel schieten op De Harskamp, bij het 1 RI in Assen en bij 12 RI op de Rabenhauptkazerne in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 466

  De vader van deze Christelijke man uit Nunspeet had een schildersbedrijf, waarin hij en zijn broers kwamen te werken toen ze groter werden. Toen Nederland mobiliseerde in 1939,...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 439

  In 1937 werd deze man inkoper bij Maggi. Dat werk heeft hij 40 jaar gedaan, met uitzondering van de oorlogsjaren. In augustus 1939 werd hij gemobiliseerd in Den Haag als...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 443

  Een dienstplichtige met HBS begon in de jaren dertig automatisch met een officiersopleiding, vertelt deze man uit 1910. Dus in september 1931 ging hij naar School Reserve...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 444

  Deze man uit 1911 werd op 29 augustus 1939 gemobiliseerd. Al jaren eerder had hij zijn militaire dienstplicht vervuld. Bij de algehele mobilisatie werd hij geplaatst bij 16 RI...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 447

  Op z'n twintigste, in 1932, kreeg deze man een oproep zich te melden voor dienst bij de Koninklijke Luchtmacht. In een Fokker C-5 heeft hij leren vliegen vanaf vliegbasis...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 450

  Als 16-jarige wist deze man uit 1914 al dat hij officier wilde worden. De 'rooien' waren echter druk bezig met de afschaffing van de militaire dienstplicht, die korter en korter...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 452

  Aan het begin van de oorlog was het een chaos, zegt deze in 1939 gemobiliseerde soldaat. Zijn kapitein was hoofd van een school in het burgerbestaan, en stond veel liever voor...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 454

  Deze jongen ging bij de Koninklijke Marine en werd in januari 1940 geplaatst op De Sumatra. Op de romp van het schip moest hij de nationale vlag schilderen: Nederland was...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 457

  In 1924 kwam deze man eerst op als loteling. In 1939 werd hij gemobiliseerd, kreeg zakenverlof en werd in april 1940 weer opgeroepen. Na de capitulatie van Nederland werd hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 458

  Dit is het vervolg op twee eerdere interviews met deze man. Hij gaat hier verder in op zijn werk voor de PRAC, de Politieke Recherche Afdeling Collaboratie van de Centrale...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 460

  Deze man heeft voor zijn interview een oude maat uitgenodigd, met wie hij samen in de 'groep van jongelingen' zat, die in het krijgsgevangenenkamp te Saigon in de gelegenheid...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 461

  Deze reserve-officier van de Koninklijke Luchtmacht werd in 1939 opgeroepen voor de algehele mobilisatie. Tijdens de mobilisatie ontmoette hij zijn vrouw. Hij was gelegerd in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 464

  Deze man uit 1913 ging in 1930 naar de kweekschool. Toen hij zijn akte had gehaald, was er maar weinig werk en hij besloot naar de Oranje Nassaukazerne in Harderwijk te gaan...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 476

  Deze bakkerszoon werd korporaal en uiteindelijk sergeant eind 1938, in een militaire opleiding met werkverband - waar hij voor gekozen had vanwege het slechte economische tij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 477

  Deze Zeeuwse man moest in 1935 opkomen bij de Veldartillerie in Bergen op Zoom. Hij werd als soldaat opgeleid tot stukrijder. Voor hem een makkie, omdat hij als boerenknecht...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 469

  Deze man was 29 toen hij in augustus 1939 werd opgeroepen voor de algehele mobilisatie. Hij werd ingekwartierd in Driebergen. Op de boksschool had hij van een Joodse bokser wel...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 468

  Deze beroepskorporaal bij de 3e Compagnie Politietroepen vertelt over zijn belevenissen op de eerste oorlogsdag, 10 mei 1940. Hij wordt dan op een landweg naar Vianen beschoten...