135 datasets found

Keywords: WOII

 • Getuigen Verhalen, Het Molukse perspectief in oorlogstijd, interview 03

  Geïnterviewde 03 is geboren op 5 februari 1924 in het dorp Oma, eiland Haruku, Molukken, Indonesië. Hij groeide op in een gezin van vader, moeder en vier kinderen. Hij was het...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1298

  Deze man komt uit een redelijk welgestelde Surinaamse familie. Hij werd als achttienjarige in 1940 opgeroepen voor de dienstplicht, tijdens welke hij zoeklichter was in fort...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1301

  Deze man groeide op in een arm gezin in Suriname. In 1942 werd hij opgeroepen voor de dienstplicht. Hij kreeg een opleiding in Amerika voor gunner. Na de opleiding vertrok hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1311

  Deze man werd geboren in Batavia, waar zijn vader werkte. Als achttienjarige vervulde hij in 1940 zijn dienstplicht. Het schip waarop hij zat om naar Australië vervoerd te...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 565

  Deze veteraan groeide op in Rotterdam, waar hij in de Tweede Wereldoorlog het bombardement meemaakte. Zijn grootvader werkte bij het Korps Mariniers en dat trok hem na de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 830

  Deze man, afkomstig uit Noord-Holland, wilde in 1938 graag gaan studeren maar door de crisis was dat niet mogelijk. Hij heeft toen als vrijwilliger op voet van dienstplichtige...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 833

  Na een tijd in het verzet in Limburg gezeten te hebben, ging deze man bij het Korps Tolken. Hij werkte als tolk voor de Amerikanen tijdens en na de bevrijding in de Lage Landen....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 340

  Deze man was een zogeheten onwettig kind en leefde in de jaren dertig met zijn moeder in een opvanghuis voor ongehuwde moeders en hun kinderen. De oorlogsjaren zag hij als...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 421

  Deze veteraan werd geboren in een niet-orthodox Joods gezin in Amsterdam. Zijn vader deed dienst bij het Korps Motordienst en daar wilde hij bij zijn oproep voor militaire...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 569

  Deze veteraan moest in september 1947 in militaire dienst, hij vond het prachtig dat hij naar Indië uitgezonden kon worden. Hij ging bij de Legervoorlichtingsdienst. De tropen...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 568

  Deze Limburgse man werd ten tijde van de bevrijding tolk voor de Amerikanen. Toen de Amerikanen verder trokken, Duitsland in, meldde hij zich als Oorlogsvrijwilliger. Hij werd...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1297

  Deze Surinaamse deed eerst een opleiding tot verpleegkundige en operatiezuster. Omdat ze meer van de wereld wilde zien, sloot ze zich bij het leger aan. Ze werd in 1944-1945...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1374

  Deze uit zuidelijk Nederland afkomstige man had geen gelukkige jeugd. Hij kon geen opleiding volgen. Toen defensie ermee adverteerde dat als men zich aanmeldde bij de marine,...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 603

  Ervaringen in de Tweede Wereldoorlog zorgden ervoor dat deze man zich wilde inzetten voor bevrijding waar dan ook. Daarom meldde hij zich aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 281

  Geïnspireerd door het oorlogsverleden van zijn vader (WOII) vroeg deze veteraan na zijn laatste schooljaar militaire dienst aan. Ook verzocht hij naar Libanon uitgezonden te...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 579

  Deze man brak zijn studie theologie af in 1939 om zich vrijwillig voor de dienstplicht te melden bij het leger, aangezien de oorlog eraan kwam. Echter, ten tijde dat hij in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 563

  Deze man woonde tijdens zijn jeugd in Nederlands Indië, voor zijn gymnasium verhuisden ze naar Nederland. In 1945 meldde hij zich als vrijwilliger om Indië te bevrijden van de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 561

  Toen de oorlog uitbrak in 1940 meldde deze veteraan zich bij het leger waar ze niets met hem konden omdat hij geen militair was. Hij hielp toen met het bewaken van...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1106

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte deze man als jongen in de keuken van de Canadezen en mocht hij soms ook het luchtafweergeschut meehelpen te bedienen. Dit motiveerde hem...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1132

  Ten tijde van zijn militaire dienstplicht in 1939 koos deze man voor de Koninklijke Luchtmacht omdat hij altijd al een fascinatie voor vliegen had gehad. Hij werd boordschutter....