4 datasets found

Keywords: Voorzieningengebruik

 • SociaalDomeinIndex 2017 - SDI2017

  De sociaaldomeinindex of 'kwaliteit-van-leven-index' is ontwikkeld als hulpmiddel om jaarlijks na te kunnen gaan in hoeverre de situatie van burgers op het sociale domein is...
 • SociaalDomeinIndex 2015 - SDI2015

  De Sociaaldomeinindex is ontwikkeld als hulpmiddel om jaarlijks na te kunnen gaan in hoeverre de situatie van burgers op het sociale domein is verbeterd of verslechterd. Deze op...
 • SociaalDomeinIndex 2016 - SDI2016

  De Sociaaldomeinindex is ontwikkeld als hulpmiddel om jaarlijks na te kunnen gaan in hoeverre de situatie van burgers op het sociale domein is verbeterd of verslechterd. Deze op...
 • Leefsituatie allochtone stedelingen 2004-2005 - LAS 2004 2005

  Voor het onderzoek naar de leefsituatie van allochtone stedelingen zijn vier groepen allochtonen benaderd (Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers) plus een...