36 datasets found

Keywords: Veteranenstatus

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1324

  Deze hoogbejaarde Indisch-Nederlandse veteraan vertelt in een levendig betoog van bijna drie uur over zijn diensttijd bij de KNIL en zijn krijgsgevangenschap in Japan. Begin...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 569

  Deze veteraan moest in september 1947 in militaire dienst, hij vond het prachtig dat hij naar Indië uitgezonden kon worden. Hij ging bij de Legervoorlichtingsdienst. De tropen...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 568

  Deze Limburgse man werd ten tijde van de bevrijding tolk voor de Amerikanen. Toen de Amerikanen verder trokken, Duitsland in, meldde hij zich als Oorlogsvrijwilliger. Hij werd...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1373

  Na een opleiding tot timmerman koos hij als dienstplichtige voor het Korps Mariniers. Na een minimale briefing aangewezen voor dienst in Nieuw-Guinea. In plaats van...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1151

  Het lange tweede interview met deze man gaat over de val van de enclave Srebenica en de gevolgen voor hem persoonlijk. De oplopende spanning en dreiging en de uiteindelijke val...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 567

  Deze man moest in 1948 aan zijn dienstplicht beginnen. Omdat hij aangaf weinig bezwaar te hebben tegen een uitzending naar Indië, werd hij uitgezonden. Hij kwam op eigen verzoek...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 571

  Op 17-jarige leeftijd, in 1945, volgde deze veteraan met zijn broer een militaire opleiding in Engeland. Op zijn post in Nederlands Indië was er elke nacht alarm en er waren...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1066

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Kosovo. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en loopbaan. Op uitzending gaan trok hem erg aan. De geïnterviewde werd...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1010

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Angola in het kader van UNAVEM. De geïnterviewde vertelt eerst uitgebreid over zijn militaire opleiding en loopbaan in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1001

  De geïnterviewde vertelt over zijn twee uitzendingen naar Voormalig Joegoslavië. De eerste is in het kader van UNPROFOR/UNPF en de twee in het kader van SFOR. De geïnterviewde...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 739

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. De geïnterviewde geeft aan dat hij niet veel meer herinnert. Hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 787

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Goma en Voormalig-Joegoslavie. De geïnterviewde beschrijft zijn loopbaan. Goma was een humanitaire missie. De geïnterviewde...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 701

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn militaire opleiding. Hij werd onderofficier. De geïnterviewde vertelt over de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1380

  Na een aantal lessons learned van zijn uitzending in het kader van de DTFU in 2006 focust deze beroeps officier in het afsluitend deel van dit drieluik op zijn derde en laatste...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1354

  Al jong wist deze man dat hij militair wilde worden. Hij meldde zich vrijwillig voor uitzending naar de Sinaï. Zijn ervaringen beschrijft hij als een jongensboek. Tijdens deze...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 849

  De familie van de vader van deze man kent een lange militaire traditie. Omdat hij niet wist wat hij wilde studeren, koos hij voor de KMA opleiding. Het was ongewoon om als...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 657

  Deze veteraan vertrok in 1943 naar Engeland. Hij is in Australië opgeleid om in het door Japanners bezet gebied informatie te verzamelen en dat door te sturen. Na de oorlog ging...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1323

  Als 17 jarig dienstplichtige milicien KNIL kwam deze Indische man in 1940 op bij de kustartillerie op Java. In maart 1942 werd hij krijgsgevangen genomen. Via Singapore belandde...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 904

  De geïnterviewde vertelt over zijn twee uitzendingen naar Libanon en over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en gaat in op...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 760

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en het vertrek naar Libanon. Hij beschrijft post 7.9 en vertelt over het...