19 datasets found

Keywords: Verkiezingen

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1102

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië, Mostar. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en loopbaan. De geïnterviewde ging als Police...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1107

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Irak, Cambodja en Haïti. De geïnterviewde was geestelijk verzorger. Hij was werkzaam bij verschillende eenheden,...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1014

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde werd uitgezonden naar Kosovo als waarnemer. De geïnterviewde gaat eerst in op zijn...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1010

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Angola in het kader van UNAVEM. De geïnterviewde vertelt eerst uitgebreid over zijn militaire opleiding en loopbaan in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1094

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Namibië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en zijn tijd bij de Marechaussee. In Namibië werd de geïnterviewde in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 975

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending en naar Libanon en Angola. De geïnterviewde vertelt over zijn militaire opleiding. De geïnterviewde vertelt over zijn huisvesting...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 762

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja. De geïnterviewde kwam op als dienstplichtige en tekende bij voor Cambodja. De geïnterviewde geeft zijn motivatie...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 237

  De geïnterviewde kwam bij het Korps Mariniers. Hij ging naar Curacao. Hij vertelt over de tankeroorlog. Hierna ging de geïnterviewde met Cambo II naar Cambodja. Hij beschrijft...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1054

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië en Albanië. De geïnterviewde werd in Zagreb niet als monitor ingezet, maar in de voorbereiding om de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 958

  De geïnterviewde vertelt over zijn twee uitzendingen naar Voormalig Joegoslavië en kort over een geheime missie in Afghanistan. De geïnterviewde is al eerder uitgezonden. De...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1288

  Deze majoor in de functie van waarnemer vertelt over zijn uitzending naar Angola. Met de verkiezingen nog in het verschiet, hadden ze te maken met lokale militairen van alle...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1078

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Macedonië. De geïnterviewde gaat in op zijn opleiding en werk voordat hij op uitzending ging. De geïnterviewde zat bij de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 392

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja. De geïnterviewde zat bij de Marine. Hij vertelt over zijn opleidingen. Voordat de geïnterviewde naar Cambodja...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 336

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja. Hij zat bij de Koninklijke Landmacht. De uitzending was een avontuur. De voorlichting vanuit Defensie was zeer...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1294

  Deze man koos voor een beroepsopleiding op het KIM. Tijdens zijn uitzending naar Cambodja was hij als bataljonscommandant veel bezig met wat je personeelswerk zou kunnen noemen....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1114

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Noord-Irak, Cambodja en Haïti. De geïnterviewde kwam bij het Korps Mariniers. Hij vertelt over zijn opleiding. In Irak zat...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 864

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Angola. Hij vertelt over zijn militaire opleiding. Het einde van de Koude Oorlog betekende veel veranderingen bij Defensie. De...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 912

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Angola. De geïnterviewde werd in 1991 uitgezonden door het Korps Mariniers. De geïnterviewde beschrijft het land, veel was...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 493

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar de Sinai en Cambodja. Hij deed de opleiding voor de verbindingsdienst bij de Marine. Hij wilde graag bij de Mariniers. De...