19 datasets found

Keywords: Veiligheid

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1094

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Namibië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en zijn tijd bij de Marechaussee. In Namibië werd de geïnterviewde in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1090

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Irak en Afghanistan. De geinterveiwde vertelt over zijn opleiding en functie voor hij op uitzending ging. De geïnterviewde...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1051

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Voormalig Joegoslavië en Afghanistan. De geïnterviewde werd twee keer uitgezonden naar Bosnië. Hij vertelt over de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 812

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Voormalig-Joegoslavie en Afghanistan. De geïnterviewde zat bij de Koninklijke Landmacht. Hij vertelt over het vertrek naar...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 791

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde gaat ook kort in op eerdere uitzendingen en zijn tijd in Aruba. De geïnterviewde was...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 663

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde was dienstplichtig en werd uitgezonden met de Charlie compagnie. De geïnterviewde vertelt over zijn...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1126

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Voormalig Joegoslavië en Afghanistan. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. De geïnterviewde ging met de Alpha...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 856

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt kort over zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij beschrijft zijn opleidingen en...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 809

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig-Joegoslavie. De geïnterviewde werd geplaatst in het UN MPCOY. Zij opereerden internationaal en gingen alleen over...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 711

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde had een hoge functie. De geïnterviewde onderhield contact met de burgerregering van Zuid-Libanon. De...
 • Leefbaarheid en veiligheid, stadspeilingen 2009 en 2011

  Onderzoek naar de problemen die bewoners van Amersfoort ervaren in hun eigen buurt, hoe men aankijkt tegen de voorzieningen, het sociale leefklimaat, het onderhoud van de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 922

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Afghanistan en Irak. De geïnterviewde was onderofficier en ging voor de Redeployment naar Afghanistan. Het kampement werd...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1017

  De geïnterviewde vertelt over zijn functie tijdens de val van de enclave in Srebrenica en vertelt over zijn uitzending naar Irak. De geïnterviewde gaf vanuit Den Haag de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1024

  De geïnterviewde vertelt over zijn twee uitzendingen in verband met en naar Kosovo. De geïnterviewde vertelt eerst over zijn opleiding. Hij kwam bij de Koninklijke Landmacht bij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 892

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Cambodja en Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. Hij kwam bij de Landmacht en tekende voor...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 790

  De geïnterviewde vertelt over haar uitzending naar Irak. Ze was gelegerd bij het Chirurgisch peloton. Eerder was de geïnterviewde op uitzending naar Bosnië geweest. Ze...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 201

  De geinterviewde kwam bij het Korps Mariniers. Hij doorliep verschillende onderdelen van het Korps. Hij was verkenner bij de geweergroep. Het was een uitdaging om op een missie...
 • Veiligheidsmonitor Rijk - VMR 2005 t/m 2008

  In het kader van het project ‘Stroomlijning Veiligheidsmonitors’ is één landelijke veiligheidsenquête, de ‘Veiligheidsmonitor’, ontwikkeld. Hierin zijn drie bestaande landelijke...
 • Tijd voor incidentenregistratie

  Ten behoeve van de aanstaande verplichte incidentenregistratie in het onderwijs heeft DSP-groep definities van incidenten getoetst en implementatiemethodes onderzocht.