546 datasets found

Tags: Tweede Wereldoorlog

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1301

  Deze man groeide op in een arm gezin in Suriname. In 1942 werd hij opgeroepen voor de dienstplicht. Hij kreeg een opleiding in Amerika voor gunner. Na de opleiding vertrok hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1311

  Deze man werd geboren in Batavia, waar zijn vader werkte. Als achttienjarige vervulde hij in 1940 zijn dienstplicht. Het schip waarop hij zat om naar Australië vervoerd te...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 830

  Deze man, afkomstig uit Noord-Holland, wilde in 1938 graag gaan studeren maar door de crisis was dat niet mogelijk. Hij heeft toen als vrijwilliger op voet van dienstplichtige...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 340

  Deze man was een zogeheten onwettig kind en leefde in de jaren dertig met zijn moeder in een opvanghuis voor ongehuwde moeders en hun kinderen. De oorlogsjaren zag hij als...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 421

  Deze veteraan werd geboren in een niet-orthodox Joods gezin in Amsterdam. Zijn vader deed dienst bij het Korps Motordienst en daar wilde hij bij zijn oproep voor militaire...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 525

  Deze man werd in 1940 opgeroepen voor de dienstplicht. Hij beschrijft de nacht dat de Duitsers Den Haag binnenvielen en hoe de Nederlandse soldaten nog altijd geen besef hadden...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 603

  Ervaringen in de Tweede Wereldoorlog zorgden ervoor dat deze man zich wilde inzetten voor bevrijding waar dan ook. Daarom meldde hij zich aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 579

  Deze man brak zijn studie theologie af in 1939 om zich vrijwillig voor de dienstplicht te melden bij het leger, aangezien de oorlog eraan kwam. Echter, ten tijde dat hij in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 561

  Toen de oorlog uitbrak in 1940 meldde deze veteraan zich bij het leger waar ze niets met hem konden omdat hij geen militair was. Hij hielp toen met het bewaken van...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1106

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte deze man als jongen in de keuken van de Canadezen en mocht hij soms ook het luchtafweergeschut meehelpen te bedienen. Dit motiveerde hem...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1132

  Ten tijde van zijn militaire dienstplicht in 1939 koos deze man voor de Koninklijke Luchtmacht omdat hij altijd al een fascinatie voor vliegen had gehad. Hij werd boordschutter....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1108

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Nederlands-Indie en gaat in op zijn loopbaan hierna. De geïnterviewde vertelt over de reis naar Malakka via Australië. In...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 865

  De geïnterviewde vertelt over zijn werk als Marechaussee na de Tweede Wereldoorlog. De geïnterviewde gaat in op zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De geïnterviewde...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 971

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Nederlands-Indie. De geïnterviewde vertelt eerst kort over zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog waarin hij moest...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1302

  Deze man werd geboren in een gezin met een Duitse vader en een Creoolse moeder. Zijn vader werd bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vastgezet en zijn gezin werd als...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 906

  Deze Friese man ontfermde zich tijdens de Tweede Wereldoorlog over een groep Joodse kinderen. Na de oorlog wilde hij naar Nederlands Indië omdat hij geïnspireerd was door de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 616

  Deze man werd geboren in Nederlands Indië waar zijn vader werkte. Hij studeerde in Nederland ten tijde van de Duitse inval. In 1945 vluchtte hij naar Zwitserland, waar hij zich...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 998

  Deze man kwam uit een relatief welgestelde familie. Hij vervulde zijn militaire dienstplicht bij de Grenadiers midden jaren dertig. In 1940 werd hij gemobiliseerd in Ypenburg....
 • Cobercoterrein, Graven onder de rook van de Arnhemse binnenstad Archeologisch...

  In februari 2018 is voorafgaand aan de herontwikkeling van het plangebied Cobercoterrein een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij is de ontgraving tevens...
 • Getuigen Verhalen, Burgerarbeiders in kamp Vught, interview 06

  Herinneringen van inwoners uit Vught en Cromvoirt aan het bestaan van een concentratiekamp in hun directe omgeving en aan de hulp die aan gevangenen kon worden verleend door...