2 datasets found

Keywords: Tevredenheidsbetuiging

  • Veteranen Instituut, IPNV, interview 867

    Deze veteraan werd in eerste instantie afgekeurd voor de dienstplicht, maar vocht dit aan waarna hij wel werd aangenomen. Na de val van Srebrenica heeft hij zich in een...
  • Veteranen Instituut, IPNV, interview 564

    Deze man ging in 1945 het huis uit om in Leiden te gaan studeren. Hij ervoer de uitzending naar Nederlands Indië als een burgerplicht. Hij zag in de buurt van zijn post geen...