3,111 datasets found

Keywords: Social sciences

 • Basisonderwijsleerlingen 2004/2005

  Tabellen met leerlingenaantallen per basisschool, uitgesplitst naar verschillende kenmerken. Tabellen met leerlingenaantallen per basisschool, uitgesplitst naar verschillende...
 • Emancipatie arbeidsduur 2017

  Onderzoek naar de overwegingen en ervaringen van vrouwen met oudere kinderen (8-25 jr) wat betreft hun aanstellingsomvang in verschillende levensfases. De data zijn in oktober...
 • Demografische gegevens per gemeente 1/1/85

  Jaarlijkse weergave van demografische gegevens per gemeente naar lft, gsl, bs per 1/1 van het desbetreffende jaar. Sedert februari 1993 een abonnement, levering in het najaar....
 • Culturele veranderingen in Nederland 1997

  Het doel van het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland is het systematisch peilen van meningen onder de Nederlandse bevolking over samenleving en cultuur en na te gaan...
 • Confessional and electoral alignments in the Netherlands, 1962-1992

  Het bestand Confessional and electoral alignments in the Netherlands, 1962-1992, is een voorloper van de Weekpeilingen Nederlandse Kiezers (WNK). Dit cumulatieve bestand is...
 • Demografische gegevens per gemeente 1/1/91

  Jaarlijkse weergave van demografische gegevens per gemeente naar lft, gsl, bs per 1/1 van het desbetreffende jaar. Sedert februari 1993 een abonnement, levering in het najaar....
 • Acceptatie van homoseksualiteit - 1e herhaalmeting

  Het onderzoeksproject Acceptatie van homoseksualiteit van de SCP-onderzoeksgroep Emancipatie, Jeugd en Gezin beoogt een actueel inzicht te geven in de publieke opinie over...
 • ContinuVrijeTijdsOnderzoek 2010-2011

  Om te voorzien in de informatiebehoefte over de wijze waarop Nederlanders hun vrije tijd doorbrengen is als opvolger van de door het CBS stopgezette dagrecreatie-onderzoeken...
 • Meetinstrumentontwikkeling zingeving 2019

  Kwantitatieve pilot van een nieuwe vragenlijst om zingeving over meerdere leefdomeinen in de levensloop te meten. Pilot onder online panel van I&O Research. Suggestions for...
 • Ervaren discriminatie 2018

  Om een representatief beeld te krijgen van ervaren discriminatie in Nederland is een enquête gehouden onder groepen van verschillende herkomst (Turkse Nederlanders, Marokkaanse...
 • Richtlijn voor Sportdeelname Onderzoek 2000

  Overleg tussen verschillende onderzoekers en beleidsmakers heeft geleid tot het opstellen van richtlijnen om de procedure, vragenlijst en verslaglegging van grootschalig...
 • Enquête beroepsbevolking 2014

  Het doel van de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het verstrekken van informatie over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij...
 • Doorlopend budgetonderzoek 2000

  Het doel van het Budgetonderzoek is het verschaffen van statistische informatie over de bestedingen van typen huishoudens, gerelateerd aan kenmerken van het huishouden zoals...
 • Enquête beroepsbevolking 2000

  Het doel van de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het verstrekken van informatie over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij...
 • Demografische gegevens per gemeente 1/1/84

  Jaarlijkse weergave van demografische gegevens per gemeente naar lft, gsl, bs per 1/1 van het desbetreffende jaar. Sedert februari 1993 een abonnement, levering in het najaar....
 • Survey of Public Participation in the Arts 2008

  De Amerikaanse survey naar publieksparticipatie in de kunst is een periodiek onderzoek naar het bijwonen van optredens, museumbezoek en het lezen van literatuur. Ook wordt...
 • Gezondheidsenquete 1992

  Sinds 1981 wordt door het CBS een continue Gezondheidsenquête gehouden. Tot en met 1996 was dit en zelfstandig onderzoek (GEZ). Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel...
 • Enquête beroepsbevolking 1995

  Het doel van de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het verstrekken van informatie over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij...
 • Emancipatie-opinies 2006

  Voor de Emancipatiemonitor is in aanvulling op het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (CV) een onderzoek naar emancipatie-opinies gehouden. Hierbij zijn vragen...
 • Sociale positie en voorzieningengebruik van allochtonen 1994

  Het onderzoek naar de sociale positie en het voorzieningengebruik van allochtonen is opgezet om de positie van de vier grootste minderheidsgroeperingen, Turken, Marokkanen,...