2,860 datasets found

Keywords: Social sciences

 • Wonen, zorg en welzijn

  Het onderzoek Wonen, zorg en welzijn (WZW) beoogt een representatief beeld te geven de behoefte aan en het gebruik van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn van...
 • Politieprestatiemonitor 2002

  De Politiemonitor Bevolking is een landelijk onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid en de kwaliteit van de basispolitiezorg. Hierbij wordt gevraagd naar slachtofferschap,...
 • plaats op i:\data van de WMO Outputmetingen- voorzieningenenquête 2e evaluatie

  De tweede Wmo-evaluatie door het SCP bestaat uit verschillende deelonderzoeken. Zie verder bijlage A van het eindrapport 'De WMO in beweging'...
 • Acceptatie van homoseksualiteit - 4e herhaalmeting

  Het onderzoeksproject Acceptatie van homoseksualiteit van de SCP-onderzoeksgroep Emancipatie, Jeugd en Gezin beoogt een actueel inzicht te geven in de publieke opinie over...
 • Doorlopend budgetonderzoek 1997

  Het doel van het Budgetonderzoek is het verschaffen van statistische informatie over de bestedingen van typen huishoudens, gerelateerd aan kenmerken van het huishouden zoals...
 • Gemeentelijke Milieuheffingen Enquete

  - Suggestions for data usage: Deze dataset behoort tot het interne archief van het SCP en is niet beschikbaar voor externen. Zie 'Relation' voor eventuele beschikbaarheid van...
 • Nederlanders over het platteland

  In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderzoekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de sociale en culturele ontwikkelingen op het...
 • CentERdata proefbestand met CUL-vragen

  Het doel van het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland is het systematisch peilen van meningen onder de Nederlandse bevolking over samenleving en cultuur en na te gaan...
 • Herstructurering Langdurige Zorg: Wmo-melders

  Op verzoek van het ministerie van VWS voert het SCP een evaluatie uit van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ). Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in...
 • Longitudinaal Verplaatsingsonderzoek

  Longitudinaal verplaatsingsonderzoek onder 1500 huishoudens. Zelfde groep respodnenten (panelonderzoek). 1 week verplaatsingen/ ritten. Uitgebreide achtergrondkenmerken....
 • Culturele veranderingen in Nederland 2010/2011

  Het doel van het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland is het systematisch peilen van meningen onder de Nederlandse bevolking over samenleving en cultuur en na te gaan...
 • Vrijetijdsomnibus 2012

  De Vrijetijdsomnibus (VTO) is opgezet na het beëindigen van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) om ontwikkelingen in kernindicatoren voor sport- en cultuurbeleid...
 • Culturele veranderingen in Nederland 1980

  Het doel van het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland is het systematisch peilen van meningen onder de Nederlandse bevolking over samenleving en cultuur en na te gaan...
 • Vrijwilligerswerk en Civil Society 2002

  In het kader van een onderzoek naar Civil society en vrijwilligerswerk zijn in 1996 in aansluiting bij het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (CV'96) enkele extra...
 • Enquete Rijswijkse openbare bibliotheek

  - Suggestions for data usage: Deze dataset behoort tot het interne archief van het SCP en is niet beschikbaar voor externen. Zie 'Relation' voor eventuele beschikbaarheid van...
 • Gezondheidsenquête 2015

  Sinds 1981 wordt door het CBS een continue Gezondheidsenquête gehouden. Tot en met 1996 was dit en zelfstandig onderzoek (GEZ). Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel...
 • Gezondheidsenquete 1988

  Sinds 1981 wordt door het CBS een continue Gezondheidsenquête gehouden. Tot en met 1996 was dit en zelfstandig onderzoek (GEZ). Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel...
 • Onderzoek Sociale Zekerheid

  - Suggestions for data usage: Deze dataset behoort tot het interne archief van het SCP en is niet beschikbaar voor externen. Zie 'Relation' voor eventuele beschikbaarheid van...
 • Tijdsbestedingsonderzoek 2005 (TBO oude stijl)

  Het tijdsbestedingsonderzoek is een vijfjaarlijks onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Het onderzoek bevat naast achtergrondvragen algemene vragen over tijdbesteding....
 • Kunst kopen en internet

  Om inzicht te krijgen in de rol van internet bij de bereidheid tot het kopen van beeldende kunst is een online enquête gehouden. Suggestions for data usage: Deze dataset behoort...