3,111 datasets found

Keywords: Social sciences

 • Studentenmonitor 2019

  De Studentenmonitor Hoger Onderwijs is een monitoronderzoek onder studenten in het hoger onderwijs dat in opdracht van het ministerie van OCW wordt uitgevoerd. Voor vragen kunt...
 • Informele Zorg - IZG 2016

  Met behulp van het IZG-onderzoek wordt vastgesteld hoeveel personen in Nederland informele zorg bieden, te weten als mantelzorger actief zijn of als vrijwilliger in de zorg....
 • Belgium General Election Study 2007

  Similar to the previous General Election Studies, the 2007 General Election Study Belgium (fifth study) focuses on general political attitudes and behavior. Data has been...
 • Informele Zorg - IZG 2014

  Om een beeld te krijgen van de situatie in de informele zorg, zowel qua mantelzorgers als qua andere zorgvrijwilligers, is gekeken wat de feitelijke omvang van de informele zorg...
 • Studentenmonitor 2001-2015

  De Studentenmonitor Hoger Onderwijs is in 2000 door het ministerie van OCW geïntroduceerd met het doel om - door een bundeling van de tot op dat moment relevante...
 • Belgium General Election Study 2003

  Post-electoral Belgium General Election Study 2003. A random probability sample of voters of both communities (Francophone and Flemish Belgian) has been interviewed face to face...
 • Studentenmonitor 2017

  De Studentenmonitor Hoger Onderwijs is een monitoronderzoek onder studenten in het hoger onderwijs dat in opdracht van het ministerie van OCW wordt uitgevoerd. Voor vragen kunt...
 • Studentenmonitor 2016

  De Studentenmonitor Hoger Onderwijs is een monitoronderzoek onder studenten in het hoger onderwijs dat in opdracht van het ministerie van OCW wordt uitgevoerd. Voor vragen kunt...
 • Studentenmonitor 2018

  De Studentenmonitor Hoger Onderwijs is een monitoronderzoek onder studenten in het hoger onderwijs dat in opdracht van het ministerie van OCW wordt uitgevoerd. Voor vragen kunt...
 • Track Recommendation Procedures in Dutch Primary Schools

  Study on track recommendation procedures in Dutch primary schools / among Dutch primary school staff
 • Gezondheidsenquete 1996

  Sinds 1981 wordt door het CBS een continue Gezondheidsenquête gehouden. Tot en met 1996 was dit en zelfstandig onderzoek (GEZ). Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel...
 • Culturele veranderingen in Nederland 1999

  Het doel van het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland is het systematisch peilen van meningen onder de Nederlandse bevolking over samenleving en cultuur en na te gaan...
 • Culturele veranderingen; Meningen over Homoseksualiteit

  Het doel van het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland is het systematisch peilen van meningen onder de Nederlandse bevolking over samenleving en cultuur en na te gaan...
 • Ziekenhuisopnamen per postcode in 1994

  De Landelijke medische registratie bevat uiteenlopende databronnen en wordt bijgehouden door Prismant, dat vanaf 2013 Kiwa Carity heet: http://www.kiwacarity.nl/ Onder deze...
 • Postcoderegister 2011 - selectie, kerncijfers vierpositie postcodegebieden

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt kerncijfers per viercijferig postcodegebied, teneinde de verschillende gebieden te typeren en verschillen in geografische,...
 • Woningbehoefte onderzoek 1998

  Het WBO was een grootschalige, landelijke enquête over het wonen waarmee periodiek woningmarktontwikkelingen in beeld werden gebracht. Het onderzoek was gericht op het...
 • Monitoring schaalvergroting basisonderwijs 1993

  Project waarvoor elk jaar verschillende bestanden in verschillend format binnenkomen van O&W, onder meer aantallen leerlingen per school (llps). De bestanden zijn beperkt...
 • Onderzoek naar Ouderen in instellingen 2004

  Om representatief uitspraken te kunnen doen over de gehele oudere bevolking is ter aanvulling van de beschikbare gegevens over thuiswonende ouderen onderzoek gedaan naar ouderen...
 • SCP Leefsituatie-index 2008

  De gegevens op grond waarvan de SCP Leefsituatie-index wordt bepaald, zijn in 1997, 1999 en 2002 in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau door het CBS verzameld als...
 • Behoefteonderzoek onder werknemers naar deeltijdwerk

  Op verzoek van de Taskforce DeeltijdPlus heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om vrouwen met een kleine deeltijdbaan te stimuleren om...