3 datasets found

Keywords: Relativeren

  • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1134

    Na de dienstplicht besloot deze man in dienst te blijven als beroeps. Hij kwam bij de marechaussee en werd uitgezonden naar Namibië. Het dagelijks werk in Namibië was het gaan...
  • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1081

    De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt eerst over zijn eerdere activiteiten. Hij was hiervoor in Duitsland bij de...
  • Veteranen Instituut, IPNV, interview 564

    Deze man ging in 1945 het huis uit om in Leiden te gaan studeren. Hij ervoer de uitzending naar Nederlands Indië als een burgerplicht. Hij zag in de buurt van zijn post geen...