177 datasets found

Tags: Opleiding

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 976

  De geinterviewde moest in 1954 opkomen in de Prins Hendrikkazerne. Hij vertelt over zijn keuze voor de Koninklijke Luchtmacht en over de opleiding. De geïnterviewde meldde zich...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 855

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig-Joegoslavie. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. Hij ronde de KMA niet af en werd reserve onderofficier....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 852

  De geinterviewde vertelt over zijn terugkeer uit Indie en zijn volgende dienstperiode. Hij werd geplaatst bij het Regiment Infanterie in Steenwijk en werd commandant. De...
 • Studentenonderzoek 2017

  Dit onderzoek is uitgevoerd onder 1383 studenten in de leeftijd van 16 tot 30 jaar, in het voltijds hoger onderwijs (hbo en wo). Van 15 mei tot en met 29 juni 2017 konden de...
 • Work and Schooling (LISS Core Study)

  This questionnaire is part of the LISS Core Study, a longitudinal survey delivering a broad range of social core information about the panel members....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 380

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. Hij kwam op voor militaire dienst en wilde iets met voorlichting doen. Hij kreeg binnen de Koninklijke Landmacht een...
 • Getuigen Verhalen, NSB'ers in Westerbork, interview 01

  De geïnterviewde werd geboren in een calvinistisch burgergezin in Hillegersberg. Zij ging naar de eerste Montessorischool in Nederland. Na het voortgezet onderwijs studeerde ze...
 • Jeugd en Cultuur - een multi-actor panelstudie 1998-2002

  Panelstudie onderleerlingen van het voortgezet onderwijs. De dataverzamling is een unieke en omvangrijke bron van informatie over verschillende vormen van cultureel gedrag van...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1038

  De geïnterviewde vertelt over zijn drie uitzendingen naar Voormalig Joegoslavië, Afghanistan en Irak. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding, hij kwam bij het Korps...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1076

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Irak in het kader van SFIR. De geïnterviewde vertelt over zijn opleidingen, Hij zat bij de geneeskundige compagnie maar ging...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1012

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Libanon en Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt eerst over zijn jeugd en opleiding. De geïnterviewde gaat kort in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 708

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. Als chauffeur zat de geïnterviewde bij de Charlie-compagnie. Hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 736

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en het vertrek naar Libanon. In Libanon zat de geïnterviewde op post...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1102

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië, Mostar. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en loopbaan. De geïnterviewde ging als Police...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1014

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde werd uitgezonden naar Kosovo als waarnemer. De geïnterviewde gaat eerst in op zijn...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1094

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Namibië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en zijn tijd bij de Marechaussee. In Namibië werd de geïnterviewde in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1090

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Irak en Afghanistan. De geinterveiwde vertelt over zijn opleiding en functie voor hij op uitzending ging. De geïnterviewde...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1091

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië, Mostar, en gaat in op zijn missie in verband met het Rwanda conflict. De geïnterviewde vertelt over...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1066

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Kosovo. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en loopbaan. Op uitzending gaan trok hem erg aan. De geïnterviewde werd...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 943

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt eerst over zijn opleidingen en gaat in op de voorbereiding op de uitzending....