29 datasets found

Keywords: Officieren

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 801

  De geinterviewde ging na het middelbaar onderwijs naar de KMA. Hij koos voor de artillerie. Met een list werd hij afgevoerd in krijgsgevangenschap. In een trein werd hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 661

  De geinterviewde is in 1926 geboren in Nederland. Hij werkte in het familiebedrijf. Tijdens de Duitse bezettingstijd moest hij twee dagen in de week werken onder de Duitsers. In...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 670

  De geinterviewde is in 1925 geboren in Nederland. De jaren 30 ervoer hij als kind zwaar. Hij werkte als leerling bij een fabriek. In de Duitse bezettingstijd dook hij onder. Na...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 821

  Deze sectiecommandant van het panster-afweergeschut aan de Grebbelinie hoorde in de meidagen van 1940 dat ze naar Rotterdam moesten gaan. Hij vraagt zich tot op de dag van...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 471

  Na de capitulatie van Nederland in 1940 is deze man werkzaam geweest als officier bij de Marechaussee. In mei 1942 werd hij gearresteerd door de SD, vanwege vermoede...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 366

  In november 1947 vertrok deze officier met de MS Volendam naar Indië. De reis duurde langer dan normaal, vanwege een ongeluk in het Suezkanaal: het Nederlandse schip ramde een...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 467

  Toen deze man in 1936 de rang van sergeant had bereikt, volgde een diensttijd met veel schieten op De Harskamp, bij het 1 RI in Assen en bij 12 RI op de Rabenhauptkazerne in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 439

  In 1937 werd deze man inkoper bij Maggi. Dat werk heeft hij 40 jaar gedaan, met uitzondering van de oorlogsjaren. In augustus 1939 werd hij gemobiliseerd in Den Haag als...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 450

  Als 16-jarige wist deze man uit 1914 al dat hij officier wilde worden. De 'rooien' waren echter druk bezig met de afschaffing van de militaire dienstplicht, die korter en korter...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 528

  In 1938 werd deze gymnasiast uit Venlo opgeroepen voor de militaire dienstplicht. Hij mocht naar de School Reserve Officieren Infanterie (SROI) in Kampen, die vanwege de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 577

  In 1955 begon deze man aan zijn officiersopleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). In 1960 werd hij met de gehele bemanning van de Hr.Ms. de Kortenaer ingezet...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 224

  Deze oorlogsvrijwilliger volgde na de tweede wereldoorlog een OCTU-opleiding in Engeland. Als pelotonscommandant en later ook detachementscommandant werd hij ingezet op Java....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 442

  In 1933 kwam deze heer - die ten tijden van het interview al een zeer hoge leeftijd heeft - op voor militaire dienst in Utrecht aan de Croeselaan. Later bij de mobilisatie werd...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 776

  De geïnterviewde vertelt over zijn krijgsgevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. De geïnterviewde volgde een opleiding tot officier bij de Marine. De geïnterviewde vertelt...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 522

  Dit is een verhaal over de algehele mobilisatie vanaf augustus 1939: over de keuken die de gemobiliseerden te velde moest voeden. De aardappelschilsters werden door de soldaten...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 516

  In 1995 werd deze militair uitgezonden als Chef Staf bij de UNPROFOR-missie naar voormalig Joegoslavië. Na de KMA had hij onder meer de Hogere Krijgsschool doorlopen. Freedom of...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 248

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja in 1992. De geïnterviewde was al lange tijd in militaire dienst toen hij gevraagd werd als Chief Plans uitgezonden te...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 310

  In 1975 kwam deze man bij het Korps Mariniers, en hij ging met Cambo II naar Cambodja eind 1992. Hij was toen al getrouwd en had kinderen. Als geweergroepscommandant kwam hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 643

  In zijn katholieke jeugd in Zuid-Limburg maakte deze man de Duitse inval en bezettingstijd mee. Ook heeft hij de bevrijding van Maastricht meegemaakt, hij vertelt precies wat...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 521

  Deze zoon van een veldwachter heeft zelf nog heel bewust de jaren dertig meegemaakt en begint daar zijn verhaal mee. In 1937 deed hij eindexamen en moest hij opkomen voor...