2,768 datasets found

Tags: Modern contemporary

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1371

  Geïnterviewde beroepssergeant vertrok met zijn eigen bataljon naar Libanon. Hij benadrukt dan ook sterk dat van vrijwilligheid geen sprake was, hij deed zijn werk. De assistent...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1374

  Deze uit zuidelijk Nederland afkomstige man had geen gelukkige jeugd. Hij kon geen opleiding volgen. Toen defensie ermee adverteerde dat als men zich aanmeldde bij de marine,...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1226

  Na zijn eerste uitzending naar Indië als oorlogsvrijwilliger werd deze veteraan opnieuw uitgezonden in 1947. Hij was commandant van een tankeskadron. De training in Bandoeng was...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1181

  Rein Doolaard heeft zich in de jaren zeventig van de vorige eeuw aangemeld voor de mariniers. Hij werd uiteindelijk onderofficier en heeft veel uitzendingen van het korps...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1263

  Deze jurist is als Functioneel Specialist twee maal uitgezonden naar Afghanistan in 2007-2008. Na 35 jaar bij een gerenommeerd advocatenkantoor had een oud-studiegenoot uit...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1382

  Als woordvoerder defensie deed geïnterviewde nog drie uitzendingen. Daarover vertelt hij tijdens de vierde afspraak. SFIR 4 komt het uitgebreidst aan bod, daaraan heeft hij de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 898

  Hans Reurekas is gedurende zijn militaire carrière vier keer op missie geweest. Hij zat bij de luchtmobiele brigade. Het militaire leven voldeed aan zijn behoefte aan actie en...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 911

  In 1990 vervulde de geïnterviewde zijn dienstplicht. Hij werd hospik en ziekenautochauffeur en met spoed naar Irak gestuurd toen bleek dat hij de enige beschikbare...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1138

  Deze veteraan ging na zijn dienstplicht verder in de marine. Hij werd uitgezonden naar Irak tijdens de Tweede Golfoorlog als commandant. Niemand wist wat er precies ging...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1264

  Na een carrière in de financiële wereld, als investment banker en bij de Rabobank voor het MKB, maakte deze reservist in 2005 een ommezwaai in zijn leven. Dat bracht hem in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 725

  In 1981 beantwoordde deze man de oproep voor dienstplicht. Hij werd YP chauffeur. Hij wilde naar Libanon voor het avontuur en als concrete invulling van zijn diensttijd. Er...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1259

  Deze CIMIC-officier volgde samen met de EUFOR-militairen een deel van de vooropleiding, zomer en najaar 2008. Dat was leuk, want hij kende veel van die collega's daardoor al...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1134

  Na de dienstplicht besloot deze man in dienst te blijven als beroeps. Hij kwam bij de marechaussee en werd uitgezonden naar Namibië. Het dagelijks werk in Namibië was het gaan...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 933

  Na kortverbandvrijwilliger uiteindelijk beroepsonderofficier geworden bij de Koninklijke Luchtmacht. Werkzaam binnen Groep Geleide Wapens. Na herstructurering GGW werkzaam als...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1373

  Na een opleiding tot timmerman koos hij als dienstplichtige voor het Korps Mariniers. Na een minimale briefing aangewezen voor dienst in Nieuw-Guinea. In plaats van...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1318

  Eind 2004 hoorde deze marechaussee dat hij uitgezonden zou worden in het kader van EUPOL Kinshasa. Hij vertelt over de voorbereiding op die uitzending en de eerste kennismaking...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1283

  Tijdens zijn dienstplicht werkzaam als brandweerman. Zeer gemotiveerd. Hij werd afgekeurd voor opleiding aan de KMS en voor de Nationale Reserve. Als Functioneel Specialist...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 867

  Deze veteraan werd in eerste instantie afgekeurd voor de dienstplicht, maar vocht dit aan waarna hij wel werd aangenomen. Na de val van Srebrenica heeft hij zich in een...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 635

  In dit vervolginterview vertelt deze man over de wreedheden die de Inlichtingendienst beging ten opzicht van de lokale boeren in Nederlands Indië. Na verhoor waren mensen...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 609

  Het eerste interview met deze jonge dienstplichtige militair gaat over de voorbereiding voor zijn missie naar voormalig Joegoslavië. Kort voordat hij weg gaat, leert hij zijn...