41 datasets found

Keywords: Militaire dienstplicht

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1020

  Deze man bezocht de KMS en ging daarna als beroepsmilitair werken in het Nederlandse leger van de jaren zeventig. Hij vertelt hoe hij leiding gaf aan jonge dienstplichtigen en...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 658

  Deze veteraan ging in 1946 Indisch recht studeren, hij neigde naar sympathie met het Indonesisch verzet. In 1948 moest hij opkomen voor de dienstplicht en werd hij uitgezonden...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 756

  Deze uit Rotterdam afkomstige man begon zijn dienstplicht op twintigjarige leeftijd in 1978. In 1979 kreeg hij te horen dat hij uitgezonden zou worden naar Libanon. Daar...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 819

  Deze veteraan uit Limburg begon in 1978 met de dienstplicht. Hij werd landmeter. Hij meldde zich aan voor uitzending naar Libanon en vertrok in 1979. Daar kreeg hij afkeer van...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 586

  Deze fabriekantenzoon uit Oldenzaal ging in 1952 vrijwillig als dienstplichtig militair naar Nieuw Guinea. Het was een geweldig avontuur. Hij werd als laborant geplaatst in een...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1182

  De UNIFIL-uitzending van deze man in 1980 is hem niet in de koude kleren gaan zitten: op het moment van het interview is hij net weer de ziektewet in gegaan, wegens aan de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1223

  Deze persoon ging vrijwillig in 1999 de militaire dienstplicht in, en tekende daarna als BBTer. Opgeleid tot Luchtmobiel infanterist werd hij in 2004 uitgezonden naar Irak in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1271

  Na zijn afstuderen als arts gaf deze man zich vrijwillig op om als dienstplichtig arts naar Libanon op uitzending te gaan, in het kader van UNIFIL. Hij werkte op de Nederlandse...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 767

  Deze man komt uit een militaire familie: zowel zijn vader als grootvader diende in het leger. In januari 1979 begon hij zijn dienstplicht. Hij tekende er in juni 1979 vrijwillig...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1002

  Na de dienstplicht van geïnterviewde, werd hij beroeps bepaalde tijd. Op uitzending gaan trok hem wel, om het een keer mee te maken. In totaal werd hij drie keer naar Bosnië...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 656

  Toen deze man als dienstplichtige naar Indië moest, zag hij dat als een noodzaak. Hij had zich vrijwillig opgegeven vanwege de valse belofte dat hij eerder terug mocht als hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1152

  Na zijn dienstplicht ging de geïnterviewde naar de KMA. Hij werd uitgezonden naar Irak in 2003. Hij sprak daar vooral Irakese functionarissen geen lokale bevolking. Hij hield...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1153

  Kort voor vertrek naar Nieuw Guinea verbrak de jonge dienstplichtig militair zijn relatie. Na een lange vaart waarbij hij werd ingedeeld bij de scheepspolitie, kwamen ze aan in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 564

  Deze man ging in 1945 het huis uit om in Leiden te gaan studeren. Hij ervoer de uitzending naar Nederlands Indië als een burgerplicht. Hij zag in de buurt van zijn post geen...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 555

  In 1946 werd deze veteraan opgeroepen voor de dienstplicht en in 1947 werd hij naar de school voor reserveofficieren der Infanterie gestuurd in Breda. Als vaandrig in het...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 556

  Deze veteraan begon in 1948 met het vervullen van zijn militaire dienstplicht. In 1949 vertrok hij met de Marine naar Indië, hij wilde daar graag heen. Ze ruimden de mijnen uit...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 598

  Deze veteraan werd opgeroepen voor de militaire dienstplicht en in augustus 1952 vertrok hij naar Korea. Het was zwaar aan het front, er vielen regelmatig doden en gewonden....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 576

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. Hij vertelt over zijn opleiding en de motivatie om naar Libanon te gaan. De geïnterviewde vertelt over de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 341

  Bij één van de laatste razzia’s in de Duitse bezettingstijd werd deze jongeman naar Dachau gebracht als dwangarbeider voor de Duitsers. De Amerikaanse bevrijders brachten hem...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 346

  Na zijn eindexamen HBS in 1947 moest deze man direct naar Indië, omdat hij tijdens zijn opleiding uitstel voor militaire dienst had gehad. Hij werd geen officier, waarschijnlijk...