41 datasets found

Keywords: Militaire dienstplicht

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1301

  Deze man groeide op in een arm gezin in Suriname. In 1942 werd hij opgeroepen voor de dienstplicht. Hij kreeg een opleiding in Amerika voor gunner. Na de opleiding vertrok hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1311

  Deze man werd geboren in Batavia, waar zijn vader werkte. Als achttienjarige vervulde hij in 1940 zijn dienstplicht. Het schip waarop hij zat om naar Australië vervoerd te...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 605

  Deze Marineveteraan is naar Indië en Korea uitgezonden. Hij werd opgeroepen voor de dienstplicht en koos toen zelf voor matroos bij de Koninklijke Marine. In Indië voelde hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 562

  Deze man werd geboren in 1927 in een warm gezin. Hij ging in september 1947 voor vervulling van zijn dienstplicht naar de School Reserveofficieren Infanterie, de SROI in Breda....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 421

  Deze veteraan werd geboren in een niet-orthodox Joods gezin in Amsterdam. Zijn vader deed dienst bij het Korps Motordienst en daar wilde hij bij zijn oproep voor militaire...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 557

  Deze veteraan kwam uit een relatief welgestelde familie en was het wel met zijn vriend eens toen hij zei dat ze naar Indië moesten om anderen te bevrijden, nu anderen hen ook...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1300

  Deze man komt uit een gezin met een Creoolse moeder en een Portugese vader. In 1944, toen hij 22 was, werd hij opgeroepen voor dienstplicht. Hij dacht naar Nederland te...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1138

  Deze veteraan ging na zijn dienstplicht verder in de marine. Hij werd uitgezonden naar Irak tijdens de Tweede Golfoorlog als commandant. Niemand wist wat er precies ging...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1134

  Na de dienstplicht besloot deze man in dienst te blijven als beroeps. Hij kwam bij de marechaussee en werd uitgezonden naar Namibië. Het dagelijks werk in Namibië was het gaan...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 867

  Deze veteraan werd in eerste instantie afgekeurd voor de dienstplicht, maar vocht dit aan waarna hij wel werd aangenomen. Na de val van Srebrenica heeft hij zich in een...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 609

  Het eerste interview met deze jonge dienstplichtige militair gaat over de voorbereiding voor zijn missie naar voormalig Joegoslavië. Kort voordat hij weg gaat, leert hij zijn...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 608

  In dit eerste interview vertelt de man dat hij zijn dienstplicht vervult met het voornemen zijn rijbewijs te halen en daarna een rijschool te beginnen. Toch wordt hij beroeps...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 602

  Deze man werd in 1948 opgeroepen voor dienstplicht, waar een nieuwe wereld voor hem openging. Hij werd uitgezonden naar Indië. In zijn peloton kwam niemand om. Zelf schoot hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 561

  Toen de oorlog uitbrak in 1940 meldde deze veteraan zich bij het leger waar ze niets met hem konden omdat hij geen militair was. Hij hielp toen met het bewaken van...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 567

  Deze man moest in 1948 aan zijn dienstplicht beginnen. Omdat hij aangaf weinig bezwaar te hebben tegen een uitzending naar Indië, werd hij uitgezonden. Hij kwam op eigen verzoek...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1099

  In 1948 werd deze veteraan naar Indië uitgestuurd, iets wat hij met tegenzin onderging. Eerst was hij arts voor 7000 patiënten/gevangenen en 1700 krijgsgevangenen. Dat was een...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 375

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja en Rwanda. De geïnterviewde zat bij het Korps Mariniers. Hij vertelt over het kamp in Cambodja. Hij vertelt over een...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 266

  Deze dienstplichtige jongen vertrok in 1983 als sergeant naar Libanon met de UNIFIL-uitzending. Hij werd er geplaatst op een observatiepost, waar regelmatig het vuur op geopend...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 471

  Na de capitulatie van Nederland in 1940 is deze man werkzaam geweest als officier bij de Marechaussee. In mei 1942 werd hij gearresteerd door de SD, vanwege vermoede...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 469

  Deze man was 29 toen hij in augustus 1939 werd opgeroepen voor de algehele mobilisatie. Hij werd ingekwartierd in Driebergen. Op de boksschool had hij van een Joodse bokser wel...