20 datasets found

Keywords: Libanon

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1384

  Sjaak Duine is in 1980 uitgezonden voor UNIFIL en in 1997 voor SFOR. Hij vergelijkt beide missies. In Libanon was hij compagniecommandant en gaf hij leiding onder...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1237

  De geïnterviewde is in dienst gegaan als kort verband vrijwilliger. Hij wilde graag op uitzending, om het een keer mee te maken. Als officier van dienst was hij met...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1307

  Deze gepensioneerde militair heeft een bijzondere combinatie van uitzendingen meegemaakt: in 1946 werd hij uitgezonden naar Nederlands-Indië en eind 1979 ging hij naar...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 749

  In dit vervolginterview legt deze man uit hoe gebrekkig veel materiaal was in Libanon. Veel voertuigen werkten niet of nauwelijks. Toen de staatsecretaris langskwam, toonde hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 725

  In 1981 beantwoordde deze man de oproep voor dienstplicht. Hij werd YP chauffeur. Hij wilde naar Libanon voor het avontuur en als concrete invulling van zijn diensttijd. Er...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 281

  Geïnspireerd door het oorlogsverleden van zijn vader (WOII) vroeg deze veteraan na zijn laatste schooljaar militaire dienst aan. Ook verzocht hij naar Libanon uitgezonden te...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1020

  Deze man bezocht de KMS en ging daarna als beroepsmilitair werken in het Nederlandse leger van de jaren zeventig. Hij vertelt hoe hij leiding gaf aan jonge dienstplichtigen en...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 849

  De familie van de vader van deze man kent een lange militaire traditie. Omdat hij niet wist wat hij wilde studeren, koos hij voor de KMA opleiding. Het was ongewoon om als...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 768

  Deze tolk ging Hebreeuws studeren met bijvak Arabisch omdat het Midden-Oosten hem erg fascineerde. Na zijn afstuderen hoorde hij via via dat defensie nog tolken nodig had in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 756

  Deze uit Rotterdam afkomstige man begon zijn dienstplicht op twintigjarige leeftijd in 1978. In 1979 kreeg hij te horen dat hij uitgezonden zou worden naar Libanon. Daar...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 819

  Deze veteraan uit Limburg begon in 1978 met de dienstplicht. Hij werd landmeter. Hij meldde zich aan voor uitzending naar Libanon en vertrok in 1979. Daar kreeg hij afkeer van...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 766

  In 1980 begon deze in Loenersloot geboren man aan zijn militaire vorming. Hij hoorde dat zijn bataljon naar Libanon zou gaan en vond dit wel spannend, mede doordat zijn vader in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 769

  Deze tolk vertelt over zijn tweede uitzending naar Libanon in 1983-1984. De tolken zorgden ervoor dat de lokale bewoners de aanwezigheid van UNIFIL soldaten konden accepteren....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1164

  Deze man werd enthousiast van een voorlichting over de KMA en meldde zich aan voor de opleiding. Hij werd uitgezonden naar Libanon, waar hij leiding gaf. Hij reed naar posten in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1182

  De UNIFIL-uitzending van deze man in 1980 is hem niet in de koude kleren gaan zitten: op het moment van het interview is hij net weer de ziektewet in gegaan, wegens aan de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 896

  Bij terugkomst in Nederland vanuit Nieuw Guinea werkte deze onderofficier onder verschillende commandanten. Telkens ervoer hij negatieve reacties op zijn Nieuw Guinea...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 767

  Deze man komt uit een militaire familie: zowel zijn vader als grootvader diende in het leger. In januari 1979 begon hij zijn dienstplicht. Hij tekende er in juni 1979 vrijwillig...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 640

  Dit is het verhaal van een jongen die in 1979, tegen het einde van een wilde en wat onrustige puberteit, graag naar Libanon wilde met UNIFIL. Hij vertelt hoe de jongens hard...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1047

  Het tweede interview met deze man gaat over de terugkeer uit Libanon en hoe het zijn leven heeft beïnvloed. Pas na een aantal incidenten op zijn werk in de burgermaatschappij,...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 399

  Arjen Coops ging als dienstplichtig soldaat naar Libanon. Zijn functie was hospik. Hij begon in Libanon op post 7.20, later werd hij overgeplaatst naar Haris. Hij heeft het...