6 datasets found

Keywords: Leefsituatie

 • Permanent onderzoek van de Leefsituatie - POLS - BASIS 1997 tm 2009

  Het doel van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) is - kort samengevat - het verstrekken van een platform om op permanente basis hoogwaardige en coherente informatie over...
 • Sociale uitsluiting 2003

  Survey met betrekking tot sociale uitsluiting in Nederland. In 860 huishoudens zijn mondelinge enquêtes afgenomen. Extra aandacht is geschonken aan het bereiken van bewoners uit...
 • SociaalDomeinIndex 2017 - SDI2017

  De sociaaldomeinindex of 'kwaliteit-van-leven-index' is ontwikkeld als hulpmiddel om jaarlijks na te kunnen gaan in hoeverre de situatie van burgers op het sociale domein is...
 • Doorlopend Leefsituatie Onderzoek (DLO) - SCP Leefsituatie Index - SLI

  Deze dataset betreft de jaargangen: 1986, 1989, en 1990 t/m 1997, 1999, 2002, 2008 en 2010. Het Doorlopend Leefsituatie Onderzoek (DLO) - de SCP Leefsituatie Index (SLI) kent...
 • SociaalDomeinIndex 2016 - SDI2016

  De Sociaaldomeinindex is ontwikkeld als hulpmiddel om jaarlijks na te kunnen gaan in hoeverre de situatie van burgers op het sociale domein is verbeterd of verslechterd. Deze op...
 • SociaalDomeinIndex 2015 - SDI2015

  De Sociaaldomeinindex is ontwikkeld als hulpmiddel om jaarlijks na te kunnen gaan in hoeverre de situatie van burgers op het sociale domein is verbeterd of verslechterd. Deze op...