10 datasets found

Keywords: Krijgsgevangenen

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 421

  Deze veteraan werd geboren in een niet-orthodox Joods gezin in Amsterdam. Zijn vader deed dienst bij het Korps Motordienst en daar wilde hij bij zijn oproep voor militaire...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 971

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Nederlands-Indie. De geïnterviewde vertelt eerst kort over zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog waarin hij moest...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1065

  De geïnterviewde kwam in 1946 bij het Korps Mariniers. Hij vertelt over de opleiding en hoe hij in 1947 naar Indie vertrok. Hij vertelt over de routine aan boord en over de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 300

  De geïnterviewde kwam te werken bij de Stoomvaartmaatschappij Nederland. In 1939 was hij met de Johan van Oldenbarnevelt vertrokken naar New York toen de oorlog uitbrak. Het...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 715

  De geinterviewde is geboren in 1925 in Nederland. Hij beleefde de Tweede Wereldoorlog maar heeft geen nare belevenissen ervaren. Wel dook hij twee jaar onder om aan de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 682

  In 1947 viel bij deze man de oproep voor militaire dienst op de mat. Hij kwam op de Kaderschool en werd geselecteerd voor de Inlichtingenschool in Harderwijk. In dit interview...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 368

  Deze dienstplichtig soldaat van de Koninklijke Landmacht is tijdens zijn hele uitzending naar Nieuw Guinea in Kaimana gelegerd geweest en heeft in de jungle tientallen...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1025

  De geïnterviewde ging in dienst en moest opkomen in de Tappijnkazerne. Hij ging naar de kaderschool en kwam bij de stoottroepen. Hij werd uitgezonden naar Nieuw-Guinea bij de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 436

  De geinterviewde is geboren in 1923 in Semarang. In 1940 treed hij in militaire dienst. Hij wordt bij Soebang in de Tjiaterstelling ingezet. Hier wordt gebombardeerd en later...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 713

  In 1944 moest deze man van de Duitse bezetter dwangarbeid gaan verrichten in een fabriek, wat hij weigerde. Hij dook onder en kwam in het verzet terecht in de omgeving van...