33 datasets found

Tags: Koninklijke Marine

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 930

  Deze vrouwelijke veteraan vertelt over haar diensttijd bij de Koninklijke Marine. Ze vertelt hoe ervaringen uit het gezin van herkomst jaar beroepskeuze hebben bepaald. Ze...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1351

  Het thema van dit interview met een jonge vrouwelijke veteraan is haar diensttijd bij de Koninklijke Marine. Na een schets van haar jeugd, gaat zij in op de keuze voor het...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 716

  Op zijn zestiende ging deze man in dienst, het was toen 1950. Begin 1953 werd hij als ziekenverpleger bij de marine uitgezonden naar Korea. Hij vond het een vreemde...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1137

  Deze veteraan ging bij de mariniers en werd uitgezonden naar Albanië als bataljonscommandant. Het was een humanitaire missie, maar het waren wel crisisomstandigheden. De...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 605

  Deze Marineveteraan is naar Indië en Korea uitgezonden. Hij werd opgeroepen voor de dienstplicht en koos toen zelf voor matroos bij de Koninklijke Marine. In Indië voelde hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1072

  Deze vrouwelijke veteraan vertelt over haar ervaringen bij de Koninklijke Marine. Ze geeft aan waarom ze voor dit deel van de krijgsmacht koos en schetst hoe de militaire...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1249

  Na zijn uitzending naar Libanon werd deze veteraan jaren later opnieuw uitgezonden, naar Afrika dit keer. In Ethiopië ondersteunde hij de generaal in zijn werkzaamheden. Zo...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 592

  Na afloop van de Tweede Wereldoorlog in Azië kreeg deze matroos een week verlof. Hij ging naar Holland, zijn ouders zaten nog in het interneringskamp in Nederlands-Indië. Na...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 401

  Deze matroos/radar specialist uit 1926 volgde zijn marine-opleidingen na de oorlog in Wales en Douglas. De opleiding was hard en degelijk. Eind 1945 was hij klaar voor Indië en...
 • Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesi?, interview 1074

  De geïnterviewde groeide op in Nederland en besloot na zijn schooltijd bij de marine te gaan. De Tweede Wereldoorlog zorgde echter dat zijn opleiding en loopbaan anders liepen....
 • Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1575

  Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1575.1 en 1575.2. 1575.1 De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide op een klein eiland in de Molukken. Hij gaat in op de de Japanse...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 977

  De geinterviewde ging bij de Koninklijke Marine en werd uitgezonden naar Nieuw-Guinea. Hij vertelt over zijn functie aan boord van de Hr. Ms. Luymes in Merauke. Hij vertelt over...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 973

  De geïnterviewde is geboren in Malang en vlak voor de Tweede Wereldoorlog naar Nederland gekomen. De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen tijdens de oorlog. Ondertussen...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 929

  De geïnterviewde vertelt eerst over zijn vader. Het gezin verhuisde naar Indie waar zijn vader in dienst trad bij de MTCS. De vader was betrokken bij de slag in de Java zee. Na...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 251

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja. Hij vertelt over de voorbereiding en over de situatie na aankomst in Phnom Penh. Hij werkte bij de Koninklijke...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 811

  De geinterviewde is geboren in 1942 in Nederland. In 1961 ging hij in dienst bij de Koninklijke Marine en kreeg een opleiding bij de verbindingsdienst als codeur telegrafist. In...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 586

  Deze fabriekantenzoon uit Oldenzaal ging in 1952 vrijwillig als dienstplichtig militair naar Nieuw Guinea. Het was een geweldig avontuur. Hij werd als laborant geplaatst in een...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 997

  De geïnterviewde werd in 1947 uitgezonden naar Nederlands-Indie. Hij zat bij de Koninklijke Marine. Hij vertelt over de opleidingen en de gang van zaken. Op de Zuiderkruis...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 994

  De geïnterviewde is twee keer uitgezonden naar Nieuw-Guinea. Hij vertelt hier over zijn tweede uitzending. De geïnterviewde beschrijft de bootreis op De Dolfijn en vertelt over...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 824

  De geinterviewde vertelt over de dienstplicht bij de KNIL. Hij ging over naar de Koninklijke Marine. Hij vertelt over de bootjesreis. Hij vertelt over het konvooi dat hij in...