12 datasets found

Keywords: KMS

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1010

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Angola in het kader van UNAVEM. De geïnterviewde vertelt eerst uitgebreid over zijn militaire opleiding en loopbaan in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 840

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Mozambique. De geïnterviewde vertelt over zijn tijd bij de KMA. Hij kwam bij de Genie. De geïnterviewde vertelt over zijn...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 952

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. Hij kwam bij de Luchtmobiele Brigade. De geïnterviewde...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 699

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en zijn tijd bij de KMS. De geïnterviewde gaat in op zijn motivatie om...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 405

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon en Kosovo. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding aan de KMS. Hij zat bij de genie. Uiteindelijk leidde hij zijn...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 357

  De geïnterviewde vertelt eerst over haar vader. Door zijn uitzending had hij PTSS gekregen, dit had zijn weerslag op het gezin. De geïnterviewde vertelt over haar opleiding. Ze...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1146

  De geïnterviewde had een vader werkzaam bij defensie en volgde zelf de KMS. Hij wilde graag op uitzending en vertrok in 1996 naar Bosnië, waar hij leiding gaf over chauffeurs....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1145

  De geïnterviewde ging naar de KMS. Hij werd uitgezonden naar Montenegro, toen nog Joegoslavië. De samenwerking met de marechaussee op de uitzending heeft bij hem geen goed...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1252

  Deze man werd begin jaren 90 op de KMS opgeleid tot munitietechnicus en ging als explosieven opruimer bij de EOD werken. In 2000-2001 kreeg hij zijn eerste uitzending als...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1158

  De geïnterviewde vertelt over zijn drie uitzendingen naar Voormalig Joegoslavië en over zijn uitzending naar Irak. De geïnterviewde koos voor vervroegde dienstplicht. Hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 960

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en zijn vrijwillige keuze om mee te gaan. In Bosnië bleek...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 808

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cyprus. De geïnterviewde vertelt over zijn onderofficiersopleiding aan de KMS en gaat in op zijn loopbaan en verdere...