20 datasets found

Keywords: Incidenten

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1335

  De vader van deze veteraan is zelf Indiëveteraan en toch hebben ze nooit over zijn ervaringen gesproken. Het staat wel in zijn geheugen dat zijn vader nachtmerries had. Hoewel...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 743

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde kwam op bij het SROKI. Hij vertelt over zijn militaire opleiding. De geïnterviewde beschrijft de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 753

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde was een geestelijk werker. Hij zat in Srebrenica. De geïnterviewde vertelt over de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 645

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde meldde zich aan voor de Libanon-opleiding en werd geplaatst bij een gevechtsveldradar-eenheid. Zijn...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 697

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over de militaire opleiding. Hij vertelt over de heenreis naar Libanon. De geïnterviewde...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 671

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Kosovo. De geïnterviewde vertelt over zijn jeugd en opleiding en de motivatie voor zijn keuze voor defensie. Hij kwam bij de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 353

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cyprus. Hij vertelt over zijn militaire opleiding. Hij kwam bij de Luchtmobiele brigade. Hij vertelt over de voorbereiding...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1292

  In de functie van hofmeester kwam geïnterviewde als dienstplichtig soldaat in Libanon aan. Legering hoofdkwartier in Haris. Zijn meest indrukwekkende ervaring maakte hij echter...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 695

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn militaire opleiding. Voor de Libanon opleiding werd hij overgeplaatst naar Assen....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 924

  De geinterviewde heeft zich aangemeld bij de Koninklijke Marine in Soerabaja. In 1941 ging hij in dienst. Hij vertelt over de slag in de Javazee en het verlies van familieleden....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 919

  De geinterviewde wilde de door spanningen thuis graag het huis uit. Hij ging het huis uit en ging zodra het kon in militaire dienst. Hij werd tegen zijn zin aangemeld voor...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 638

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde zat bij de Koninklijke Landmacht. Hij vertelt over zijn opleiding en de verschillende plaatsingen in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 316

  De geinterviewde is meerdere keren uitgezonden. Na een eerdere uitzending koos hij er voor opnieuw in dienst te gaan. Hij specialiseerde zich in de geneeskunde en werd...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 902

  Als dienstplichtig soldaat werd deze man in 1995 voor de eerste maal uitgezonden, naar Bosnië in het kader van UNPROFOR. Gelegerd in Lukavac en Santici deed hij intendance werk....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1214

  De twee uitzendingen die deze man meemaakte waren twee uitersten. In 1999 werd hij als Luchtmobiel infanterist naar Bosnië uitgezonden in het kader van SFOR 6. Hij vat deze...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 736

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en het vertrek naar Libanon. In Libanon zat de geïnterviewde op post...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 707

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over de tijd voordat hij op uitzending ging. Hij werd chauffeur. Hij vertelt over zijn...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 708

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. Als chauffeur zat de geïnterviewde bij de Charlie-compagnie. Hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 383

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde werd geplaatst bij de infanterie en volgde uiteindelijk de sergeantopleiding. Als sergeant werd de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 361

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja. Hij zat bij het Korps Mariniers. Hij vertelt over zijn eerdere uitzendingen en zijn loopbaan bij defensie. Tijdens...