43 datasets found

Keywords: Humanitaire hulp

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1066

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Kosovo. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en loopbaan. Op uitzending gaan trok hem erg aan. De geïnterviewde werd...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1058

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. Dit is zijn tweede uitzending naar Bosnië. De geïnterviewde was hoofd van de Technische...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 918

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en de korte voorbereiding voor hij op uitzending ging. Hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 917

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en loopbaan en gaat in op zijn aanstelling als...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1077

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Afghanistan. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. De geïnterviewde was chauffeur. Hij vertelt over zijn werk voordat...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 726

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. Hij vertelt over de heenreis en beschrijft de situatie in Libanon. Hij vertelt over beschietingen en de frustratie...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 251

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja. Hij vertelt over de voorbereiding en over de situatie na aankomst in Phnom Penh. Hij werkte bij de Koninklijke...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 357

  De geïnterviewde vertelt eerst over haar vader. Door zijn uitzending had hij PTSS gekregen, dit had zijn weerslag op het gezin. De geïnterviewde vertelt over haar opleiding. Ze...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 577

  In 1955 begon deze man aan zijn officiersopleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). In 1960 werd hij met de gehele bemanning van de Hr.Ms. de Kortenaer ingezet...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 547

  Deze van de Nederlandse Antillen afkomstige marinier werd in 1991 uitgezonden naar Irak. Hij was daar met een groep van tien man verantwoordelijk voor de verbindingen. Gelegerd...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 456

  Sport loopt als een rode draad door de carrière van deze marinier. Na zijn opleiding werd hij op de Karel Doorman geplaatst, ging daarna naar de Korporaalsschool en de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1261

  Dit was een beroepsmilitair in hart en nieren. Direct na de LTS ging hij vrijwillig in militaire dienst, deed een verlengde diensttijd en tekende daarop voor vijf jaar als...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1325

  Hier is een bemanningslid van een Chinook-helikopter aan het woord: de gigantische transporthelikopter met twee schroeven bovenop en een grote laadklep aan de achterzijde. Met...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1144

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Irak. De geïnterviewde vertel over zijn militaire opleiding en loopbaan bij Defensie. Hij was stafofficier. De geïnterviewde...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 695

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn militaire opleiding. Voor de Libanon opleiding werd hij overgeplaatst naar Assen....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 711

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde had een hoge functie. De geïnterviewde onderhield contact met de burgerregering van Zuid-Libanon. De...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 639

  De geïnterviewde vertelt over zijn militaire loopbaan. De geïnterviewde zat bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij vertelt over zijn plaatsing in Duitsland. Hij vertelt over zijn...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 259

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja. Hij zat bij het Korps Mariniers. De geïnterviewde was al lang in dienst voor deze uitzending. Hij vertelt over de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 389

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Irak. De geïnterviewde was tolk. Hij vertelt over zijn motivatie voor de uitzending. Tijdens SFIR II was de geïnterviewde tolk...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 516

  In 1995 werd deze militair uitgezonden als Chef Staf bij de UNPROFOR-missie naar voormalig Joegoslavië. Na de KMA had hij onder meer de Hogere Krijgsschool doorlopen. Freedom of...