17 datasets found

Keywords: Hospik

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 911

  In 1990 vervulde de geïnterviewde zijn dienstplicht. Hij werd hospik en ziekenautochauffeur en met spoed naar Irak gestuurd toen bleek dat hij de enige beschikbare...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 918

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en de korte voorbereiding voor hij op uitzending ging. Hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 951

  De geïnterviewde vertelt over zijn vier uitzendingen naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn militaire opleiding. Hij vertelt over de situatie en Bosnië...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 974

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde zat bij de Luchtmobiele brigade en had als functie gewondenverzorger en...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 282

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Nederlands-Indie. Hij werd opgeroepen voor de dienstplicht. De geïnterviewde vertelt over de CPN en gaat in op zijn...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 655

  Deze man komt uit een gezin van dertien kinderen. In de hongerwinter overleed vader. Moeder bleef achter met de kinderen. Een broer had als dwangarbeider in Duitsland gezeten en...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 377

  Omdat hij als zendeling naar Indië wilde, meldde deze man zich na de tweede wereldoorlog aan als oorlogsvrijwilliger. In Indië wilde hij dan overgaan naar de zending. Hij werd...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 241

  In de bezettingstijd hielp deze jonge man zijn vader, die in de omgeving van Venlo in het verzet zat, door wapens te repareren. In september 1944 meldde hij zich als...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 236

  Deze korporaal-verpleger had zich als oorlogsvrijwilliger gemeld en kwam midden 1946 aan in Batavia. Hij beschrijft het ziekenhuis te Tjandjoer, vertelt over amoebe-dysenterie,...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 774

  In najaar/winter 1960 werd deze hospik klaargestoomd voor uitzending naar Nieuw Guinea. Hoewel hij zichzelf "pacifist" noemde, beviel de grote kameraadschap in de militaire...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 795

  Deze man was 16, woonde in Rotterdam en zat 's ochtends heel vroeg zijn strafwerk te schrijven toen hij de verte de vliegtuigen hoorde, waarmee de oorlog in Nederland begon. De...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 594

  Met een Dakota ging deze gewondenverzorger op 11 juni 1953 via Biak naar Sorong. Omdat Sorong geen eigen vliegveld had, werd geland op het eilandje Jefman. Van Sorong ging hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 747

  Oktober 1935 moest deze man opkomen bij de Geneeskundige Troepen in de Damlust Kazerne in Utrecht. Hij leerde er snelverbanden aan te leggen en werd korporaal. Augustus 1939...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 243

  Deze hospitaalsoldaat is in 1922 in Indonesië geboren. Zijn grootvader was de eerste arts van Indonesische afkomst en zijn vader werkte voor het binnenlands bestuur. Op 9 jarige...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1316

  Met de ambitie zendingswerk te gaan doen in Nederlands-Indië meldde deze persoon zich in 1945 aan als OVWer. Hij werd tot hospik opgeleid en vertrok in oktober 1945 naar Indië....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 399

  Arjen Coops ging als dienstplichtig soldaat naar Libanon. Zijn functie was hospik. Hij begon in Libanon op post 7.20, later werd hij overgeplaatst naar Haris. Hij heeft het...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 341

  Bij één van de laatste razzia’s in de Duitse bezettingstijd werd deze jongeman naar Dachau gebracht als dwangarbeider voor de Duitsers. De Amerikaanse bevrijders brachten hem...