2 datasets found

Keywords: Falangisten

  • Veteranen Instituut, IPNV, interview 847

    De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. Hij vertelt over de voorbereiding. Discipline was belangrijk. De geïnterviewde werd wapenhersteller. Hij vertelt over...
  • Veteranen Instituut, IPNV, interview 767

    Deze man komt uit een militaire familie: zowel zijn vader als grootvader diende in het leger. In januari 1979 begon hij zijn dienstplicht. Hij tekende er in juni 1979 vrijwillig...