2 datasets found

Tags: Emancipatie opinies

  • Emancipatie-opinies 2010 - EMOP 2010 v1

    Onderzoek naar emancipatie opinies, zoals bv opvattingen over de verdeling tussen betaalde en onbetaalde arbeid, kinderopvang, inkomen, politieke en maatschappelijke...
  • Emancipatie-opinies 2012 - EMOP 2012 v1

    De Emancipatiemonitor 2012 geeft een beeld van het emancipatieproces in Nederland. Voor een groot aantal terreinen is de positie van vrouwen en mannen in kaart gebracht. De...