24 datasets found

Keywords: Contact met lokale bevolking

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 897

  In het tweede interview met Dirk Appelo is hij voor de ECMM uitgezonden naar Bosnië. Hij moest in het begin erg wennen, hij miste een duidelijke structuur en had er weinig te...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 784

  Door ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn zus kwam om, zijn vader sloot zich aan bij de ondergrondse en moest uiteindelijk onderduiken, nam deze man zich als kind...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 565

  Deze veteraan groeide op in Rotterdam, waar hij in de Tweede Wereldoorlog het bombardement meemaakte. Zijn grootvader werkte bij het Korps Mariniers en dat trok hem na de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 557

  Deze veteraan kwam uit een relatief welgestelde familie en was het wel met zijn vriend eens toen hij zei dat ze naar Indië moesten om anderen te bevrijden, nu anderen hen ook...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 572

  Deze man meldde zich in 1939 voor zijn dienstplicht, hij wilde in de cavalerie. Hij werd opgepakt voor verzetsactiviteiten in de Tweede Wereldoorlog en belandde als militair in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 911

  In 1990 vervulde de geïnterviewde zijn dienstplicht. Hij werd hospik en ziekenautochauffeur en met spoed naar Irak gestuurd toen bleek dat hij de enige beschikbare...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 281

  Geïnspireerd door het oorlogsverleden van zijn vader (WOII) vroeg deze veteraan na zijn laatste schooljaar militaire dienst aan. Ook verzocht hij naar Libanon uitgezonden te...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 561

  Toen de oorlog uitbrak in 1940 meldde deze veteraan zich bij het leger waar ze niets met hem konden omdat hij geen militair was. Hij hielp toen met het bewaken van...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1099

  In 1948 werd deze veteraan naar Indië uitgestuurd, iets wat hij met tegenzin onderging. Eerst was hij arts voor 7000 patiënten/gevangenen en 1700 krijgsgevangenen. Dat was een...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 278

  Deze man vertelt zijn verhaal over de tweede wereldoorlog en Indië vaak op scholen. Hij is als marinier naar Indië gegaan, en verwachtte daar met name tegen Japanners te gaan...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 277

  Dit is een tweede interview met deze man. Hij vertelt hierin verder over zijn uitzending naar Nederlands-Indië, over hoe de C- en de A-compagnie samen moesten gaan werken op...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 642

  Deze man werd door zijn broer op zeventienjarige leeftijd aangemeld bij het leger, nadat zijn moeder een paar manden daarvoor was omgekomen bij geallieerde beschietingen. In...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1261

  Dit was een beroepsmilitair in hart en nieren. Direct na de LTS ging hij vrijwillig in militaire dienst, deed een verlengde diensttijd en tekende daarop voor vijf jaar als...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 819

  Deze veteraan uit Limburg begon in 1978 met de dienstplicht. Hij werd landmeter. Hij meldde zich aan voor uitzending naar Libanon en vertrok in 1979. Daar kreeg hij afkeer van...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 560

  Deze veteraan vertrok in 1947 als dienstplichtige naar Nederlands Indië waar hij werd ingedeeld in de stafcompagnie. Hij zat in een eenheid die informatie zocht met betrekking...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1271

  Na zijn afstuderen als arts gaf deze man zich vrijwillig op om als dienstplichtig arts naar Libanon op uitzending te gaan, in het kader van UNIFIL. Hij werkte op de Nederlandse...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1212

  In dit tweede interview vertelt de geïnterviewde over zijn uitzending, naar Bosnië, waar hij heel veel verkenneropdrachten heeft gedaan. Hij heeft niet meer directe...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1294

  Deze man koos voor een beroepsopleiding op het KIM. Tijdens zijn uitzending naar Cambodja was hij als bataljonscommandant veel bezig met wat je personeelswerk zou kunnen noemen....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 656

  Toen deze man als dienstplichtige naar Indië moest, zag hij dat als een noodzaak. Hij had zich vrijwillig opgegeven vanwege de valse belofte dat hij eerder terug mocht als hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1145

  De geïnterviewde ging naar de KMS. Hij werd uitgezonden naar Montenegro, toen nog Joegoslavië. De samenwerking met de marechaussee op de uitzending heeft bij hem geen goed...