15 datasets found

Keywords: Artillerie

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 671

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Kosovo. De geïnterviewde vertelt over zijn jeugd en opleiding en de motivatie voor zijn keuze voor defensie. Hij kwam bij de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 875

  De geinterviewde ging na de Tweede Wereldoorlog in dienst. Hij zat bij de artillerie. Op de Johan de Witt vetrok hij naar Nederlands-Indie. Hij vertelt over de aankomst in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 801

  De geinterviewde ging na het middelbaar onderwijs naar de KMA. Hij koos voor de artillerie. Met een list werd hij afgevoerd in krijgsgevangenschap. In een trein werd hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 487

  Deze echte "techneut" - opgeleid tot instrumentenmaker - kwam al op ruim voor de algehele mobilisatie van 1939, bij de BOUV: de Buitengewone Opkomst Uitwendige Veiligheid. Die...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 444

  Deze man uit 1911 werd op 29 augustus 1939 gemobiliseerd. Al jaren eerder had hij zijn militaire dienstplicht vervuld. Bij de algehele mobilisatie werd hij geplaatst bij 16 RI...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 476

  Deze bakkerszoon werd korporaal en uiteindelijk sergeant eind 1938, in een militaire opleiding met werkverband - waar hij voor gekozen had vanwege het slechte economische tij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 477

  Deze Zeeuwse man moest in 1935 opkomen bij de Veldartillerie in Bergen op Zoom. Hij werd als soldaat opgeleid tot stukrijder. Voor hem een makkie, omdat hij als boerenknecht...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 981

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde gaat in op zijn loopbaan en militaire opleiding. Na zijn dienstplicht stroomde de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1154

  In juni 1999 ging deze pelotonscommandant van een artillerie-onderdeel op militaire uitzending naar Kosovo. Bij aankomst troffen ze een gehavende omgeving, een gedemoraliseerde...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1206

  Deze man werd in 2007 ingezet in Afghanistan als artillerist, een vak waar hij op dat moment intensief voor geschoold en getraind was. Ze waren met een peloton en twee...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1147

  De geinterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Voormalig Joegoslavie en Afghanistan. De geinterviewde vertelt over zijn opleiding, hij kwam bij de artillerie. Hij vertelt...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1012

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Libanon en Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt eerst over zijn jeugd en opleiding. De geïnterviewde gaat kort in...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1116

  De geïnterviewde vertelt kort over zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan het eind van de oorlog is hij ondergedoken. Kort na de bevrijding gaf hij zich op als...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 963

  De geinterviewde vertelt over zijn familie en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Na de bevrijding meldde de geïnterviewde zich bij de bewakingstroepen. Hij vertelt over...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 631

  De geinterviewde is geboren in 1920 en groeide op in Nederland. Door een moeilijke jeugd zette hij zich later in voor de minder bedeelden. Hij ging studeren. In 1939 meldde hij...