1,062,086 datasets found

 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1307

  Deze gepensioneerde militair heeft een bijzondere combinatie van uitzendingen meegemaakt: in 1946 werd hij uitgezonden naar Nederlands-Indië en eind 1979 ging hij naar...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1311

  Deze man werd geboren in Batavia, waar zijn vader werkte. Als achttienjarige vervulde hij in 1940 zijn dienstplicht. Het schip waarop hij zat om naar Australië vervoerd te...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1324

  Deze hoogbejaarde Indisch-Nederlandse veteraan vertelt in een levendig betoog van bijna drie uur over zijn diensttijd bij de KNIL en zijn krijgsgevangenschap in Japan. Begin...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 605

  Deze Marineveteraan is naar Indië en Korea uitgezonden. Hij werd opgeroepen voor de dienstplicht en koos toen zelf voor matroos bij de Koninklijke Marine. In Indië voelde hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 606

  Deze man meldde zich direct na de Tweede Wereldoorlog, op zijn zeventiende, vrijwillig bij defensie, voornamelijk om zijn hardhandige vader thuis te ontvluchten. In 1946 werd...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 749

  In dit vervolginterview legt deze man uit hoe gebrekkig veel materiaal was in Libanon. Veel voertuigen werkten niet of nauwelijks. Toen de staatsecretaris langskwam, toonde hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 784

  Door ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn zus kwam om, zijn vader sloot zich aan bij de ondergrondse en moest uiteindelijk onderduiken, nam deze man zich als kind...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 946

  De uit Utrecht afkomstige Berry Reckers wilde zijn diensttijd nuttig vervullen en gaf zich op voor Bosnië. Hij diende als telexist in Kostunica bij een Deense eenheid. De...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1364

  In dit tweede gesprek staan de 2e t/m de 4e uitzending van deze luchtmacht beroeps onderofficier centraal, die hij allemaal vrijwillig en op latere leeftijd deed. In 1996 en...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 562

  Deze man werd geboren in 1927 in een warm gezin. Hij ging in september 1947 voor vervulling van zijn dienstplicht naar de School Reserveofficieren Infanterie, de SROI in Breda....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 565

  Deze veteraan groeide op in Rotterdam, waar hij in de Tweede Wereldoorlog het bombardement meemaakte. Zijn grootvader werkte bij het Korps Mariniers en dat trok hem na de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1124

  Deze man was journalist en communist. Hij beschrijft dat in 1949 al cynisme bestond onder de manschappen over de missie in Nederlands Indië. Toen ze op de boot terug naar...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 830

  Deze man, afkomstig uit Noord-Holland, wilde in 1938 graag gaan studeren maar door de crisis was dat niet mogelijk. Hij heeft toen als vrijwilliger op voet van dienstplichtige...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 833

  Na een tijd in het verzet in Limburg gezeten te hebben, ging deze man bij het Korps Tolken. Hij werkte als tolk voor de Amerikanen tijdens en na de bevrijding in de Lage Landen....
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1162

  Stefan van der Linden heeft drie uitzendingen meegemaakt: Bosnië, Irak en Afghanistan. Tijdens de laatste twee uitzendingen heeft hij van zeer nabij meegemaakt dat militairen...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1242

  Rob Kropman heeft lange tijd bij de infanterie gediend en gewerkt voor internationale staven. Na de val van de Muur zocht hij naar een nieuwe uitdaging en was blij dat hij naar...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 1198

  Als genist met Provinciaal Reconstructie Team uitgezonden naar Kaboel Afghanistan. Geeft duidelijk zijn mening over contacten met militairen uit andere NAVO landen. Hij heeft...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 340

  Deze man was een zogeheten onwettig kind en leefde in de jaren dertig met zijn moeder in een opvanghuis voor ongehuwde moeders en hun kinderen. De oorlogsjaren zag hij als...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 421

  Deze veteraan werd geboren in een niet-orthodox Joods gezin in Amsterdam. Zijn vader deed dienst bij het Korps Motordienst en daar wilde hij bij zijn oproep voor militaire...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 525

  Deze man werd in 1940 opgeroepen voor de dienstplicht. Hij beschrijft de nacht dat de Duitsers Den Haag binnenvielen en hoe de Nederlandse soldaten nog altijd geen besef hadden...