Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview 02

DOI

De geïnterviewde heeft als jonge jongen veel treinen met Joden langs zien rijden. Hij raapte briefjes op die uit de trein gegooid werden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xba-2ep4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41725
Provenance
Creator Vrije Universiteit
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur;drs. Dennis de Lange, onderzoeker en interviewer
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur;drs. Dennis de Lange, onderzoeker en interviewer
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format audio/mp3;text/word
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage Begin 2006-06-15T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2010-03-30T11:59:59Z