Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1401

De geïnterviewde vertelt over de Japanse bezetting. Ten onrechte wordt de geïnterviewde verdacht van spionage en hiervoor lange tijd gevangen gezet en op ruwe wijze verhoord. Dit was een hele heftige ervaring. De geïnterviewde vertelt over de vreugde na de bevrijding. Ze gaat aan het werk bij een groot bedrijf en gaat na haar trouwen werken op de onderneming van haar man.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zpr-8gtz
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sf95-nx
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sf95-nx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50149
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië