Veteranen Instituut, IPNV, interview 883

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt eerst over zijn jeugd en opleiding. Door de situatie thuis wilde de geïnterviewde graag op uitzending. De geïnterviewde werd chauffeur/monteur en verbindelaar. De geïnterviewde beschrijft het gebied en duidt het contrast tussen Bosnië en Kroatië aan. Hij vertelt over de legering in Glina. De geïnterviewde beschrijft de manier waarop de uitzending bijdroeg aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Het maakte hem volwassener. De geïnterviewde kreeg een band met het gebied. Door contacten met JNA soldaten werd hij pro-Servisch. De geïnterviewde uit zich kritisch over de politieke situatie. De geïnterviewde gaat in op de ervaringen van de uitzending en vertelt over zijn terugkeer in Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xyv-qb84
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-aqs-fqj
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-aqs-fqj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42341
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Bosnie; Voormalig Joegoslavie; Glina