WoON2009: release 1.4 - WoonOnderzoek Nederland (voor overheid en universiteiten)

DOI

BZK (voorheen: VROM) onderzoek naar woonkwaliteit en woonbehoefte ter ondersteuning van het regeringsbeleid op het gebied van wonen. Voorheen leverden hiervoor twee basisonderzoeken, het WBO en de KWR, de gegevens. Deze onderzoeken zijn samengevoegd in het WoON.

Het bestand is in twee verschillende versies beschikbaar:
- voor overheidsorganisaties en universiteiten, voor zover het onderzoek binnen de eerste en de tweede geldstroom betreft
- voor alle overige partijen

Dit is een nieuwe release (1.4) van het bestand. Ten opzichte van release 1.3 is de variabele voor de doelgroep corporaties gecorrigeerd (hierin was ten onrechte het inkomen van thuiswonende kinderen meegerekend), en is een variabele voor de doelgroep van de 5% extra huurverhoging toegevoegd. Ook is een gewijzigde bijschatting van het aantal punten volgens het WWS toegevoegd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bereiden op dit moment het WoON 2012 voor. Dit bestand zal in april 2013 via DANS EASY beschikbaar komen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2ze-tn7a
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:48522
Provenance
Creator Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - BZK;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor ABF Research;Ministerie BZK, Directoraat Generaal Wonen, Bouwen en Integratie;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact ABF Research;Ministerie BZK, Directoraat Generaal Wonen, Bouwen en Integratie;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS Portable
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2012-02-28,2008-08,2009-05,2012-02-01}