Veteranen Instituut, IPNV, interview 537

Toen deze jongen veertien was, overleed zijn moeder. Na enkele onzekere jaren nam de vader van een vriendje in Amsterdam zijn opvoeding verder ter hand, een man waarvan hij tevens het slagersvak leerde. In oktober 1936 moest deze jongen opkomen voor zijn nummer in Amersfoort, wat hem geenszins aanstond. Hij vond het kazerneleven maar een benauwde boel. Hij schopte het echter tot sergeant en werd na de oorlog uitgezonden naar Java. Uiteraard gaat dit interview niet alleen over Indië, maar ook over zijn inzet tijdens de algehele mobilisatie van 1939-1940 in Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zbt-f9ez
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-snj-gcp
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-snj-gcp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35955
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology
Spatial Coverage Amsterdam; Semarang; Amersfoort; Midden-Java; Maarssen; Java