Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1558

Dit interview bestaat uit vier gesprekken: 1558.1 t/m 1558.4

1558.1 De geïnterviewde vertelt in dit gesprek over haar achtergrond en gaat in op hoe zij opgroeide in Indië, West-Java. De geïnterviewde vertelt hier over de jaren '20 tot begin jaren '30.

1558.2 De geïnterviewde vertelt over de periode vlak voor de Japanse bezetting. De geïnterviewde trouwde met een militair die meteen in dienst ging.

1558.3 De geïnterviewde vertelt over de internering van haar man. Bij de registratie mocht de geïnterviewde kiezen of zij het kamp in ging en koos er voor om buiten het kamp te blijven. Ze vertelt hoe ze deze periode doorkwam. Na de bevrijding vond zij haar man weer terug die vreselijke kampervaringen had. Tijdens de bersiap verbleef de geïnterviewde in het Tjihapit-beschermingskamp.

1558.4 De geïnterviewde vertelt over haar verblijf in Madjene in 1947. Ze gaat in op de nare verhalen die zij meekreeg over de politionele acties. De geïnterviewde vertelt vervolgens over de toenemende vijandigheid jegens Nederlanders. Samen met haar man waakte ze 's nachts bij de kinderen. De geïnterviewde vertelt tot slot over haar vertrek naar Nederland en over de moeizame opbouw van een nieuw leven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z7q-fg72
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-odcx-pd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51133
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Celebes; Madjene; Cheribon; Bandoeng; Rappang; Djakarta