SociaalDomeinIndex 2016 - SDI2016

DOI

De Sociaaldomeinindex is ontwikkeld als hulpmiddel om jaarlijks na te kunnen gaan in hoeverre de situatie van burgers op het sociale domein is verbeterd of verslechterd. Deze op de SCP Leefsituatieindex (SLI) gebaseerde samengestelde index maakt het mogelijk uitspraken te doen in relatie tot de doelstellingen van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet, binnen de context van de leefsituatie van burgers. Ook kan worden nagegaan welke bevolkingsgroepen er meer en welke er minder op vooruit gaan.

Veldwerkperiode voor SDI2016: mei t/m september 2016

Respons: 5310 personen (50%)

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-23n-pkre
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:78082
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format PDF;DOCX;SAV
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2016-09-30T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-02-06T11:59:59Z