Veteranen Instituut, IPNV, interview 987

De geïnterviewde was van 1947 tot 1949 uitgezonden naar Nederlands-Indie met de genie. Hij vertelt over de activiteiten en het kamp. De taak was om bruggen te bouwen in het gebied ten Zuid-Oosten van Batavia. De infanteristen waren hier geisoleerd komen te zitten. Het was gevaarlijk werk, ’s nachts werd er wacht gelopen bij het kamp. De baboes deden de was. De geïnterviewde vertelt voer de techniek van de Baileybrug en praat over het repareren van een weg. De geïsoleerde situatie was voor de mannen in het kamp niet makkelijk. De geïnterviewde kwam nog wel eens in de stad wat erg aangenaam was. De geïnterviewde werd hierna in Soerabaja gelegerd in de Darmo-kazerne. De tocht erheen en het opzetten was veel werk. De geïnterviewde vertelt over een opdracht die hij van een majoor kreeg en welke problemen dat gaf. Tijdens het bouwen van een noodbrug werd de geïnterviewde beschoten. Later was de geïnterviewde betrokken bij een vuurgevecht waarbij hij net niet geraakt werd. Na terugkeer in Nederland ontving hij een onderscheiding en werd tot zijn ongenoegen eervol ontslagen.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xxx-bwau
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-fxm-gg0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42019
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederlands-indie; Batavia; Meester Cornelis; Java; Soerabaja; Nederland