Erp, Steengraaf Erp, Steengraaf, De Twee Torens

DOI

In opdracht van de heer Van Lith heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) te ‘s-Hertogenbosch een proefsleuvenonderzoek, een opgraving en een archeologische begeleiding uitgevoerd in het plangebied Steengraaf, De Twee Torens te Erp, gemeente Veghel. De aanleiding voor het onderzoek is de sloop van bestaande bebouwing en de realisatie van nieuwbouw. In eerste instantie vindt in het zuidelijke deel van het plangebied (het onderzoeksgebied) alleen de realisatie plaats van zeven grondgebonden woningen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2z6-bbvz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:158133
Provenance
Creator Veenstra, M.E.
Publisher BAAC
Contributor BAAC BV;Noord-Brabant
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact BAAC BV;Noord-Brabant
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format jpg/jpeg file;geography markup language;onbekend/unknown;pdf portable document format
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2015-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-04-02T11:59:59Z