Transect-rapport 2472: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Elst, Franseweg-Sportweg, gemeente Rhenen (UT)

DOI

In november 2019 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Franseweg-Sportweg in Elst (gemeente Rhenen). De aanleiding voor het onderzoek vormt de beoogde bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de realisatie van vijf woningen in het plangebied. In het plangebied geldt volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Kern Elst 2012’ een Waarde – Archeologie 3 in het plangebied. Een archeologisch onderzoek is verplicht bij bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm -Mv. Gezien de omvang van het te wijzingen gebied (circa 4500 m2) is een archeologisch onderzoek noodzakelijk.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zkw-2nf5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163044
Provenance
Creator Melman, J.G.E.;Jansen of Lorkeers, L.M.C.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor L.M.C. Jansen of Lorkeers (Transect BV);J.G.E. Melman (Transect BV);Melman, J.G.E.;Jansen of Lorkeers, L.M.C.
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Jansen of Lorkeers, L.M.C.;J.G.E. Melman (Transect BV);Transect BV;L.M.C. Jansen of Lorkeers (Transect BV);Melman, J.G.E.
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Archaeology
Temporal Coverage {2020-05-22,2020-02-07,2020-05-22}