Veteranen Instituut, IPNV, interview 415

Als jongeman werd deze geïnterviewde getroffen door het bombardement van Rotterdam, waarna hij enige tijd verpleegd moest worden. Hij studeerde Theologie aan de Vrije Universiteit en dook onder toen in zijn derde jaar de loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetter ondertekend moest worden. Hij werd gearresteerd door de Sicherheitsdienst en naar een strafkamp bij Marl-Hüls in Duitsland gestuurd. Later, als predikant in Twijzel, werd hij gevraagd legerpredikant te worden. Dat werd een taak met veel improviseren, door het grote aantal uitgezonden militairen en de onervarenheid van de jongens. In het cease fire-tijdperk na de politionele acties gebeurden veel ongelukken. Jongens moesten dingen doen die tegen hun eigen wil en geweten in gingen. Zorg voor de familie achteraf rekende deze predikant ook tot zijn taak.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xhz-s9gx
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rzh-13f
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rzh-13f
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35871
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography;Theology and Religion Studies
Spatial Coverage Java; Jakarta; Probolinggo; Rotterdam; Marl-Hüls; Friesland; Morotai; Palembang; Tandjung-Oost