Archeologisch verkennend en karterend booronderzoek binnen het leidingtracé Stadskanaal Meeden (Gr)

DOI

MUG Ingenieursbureau adviseert om geen verder archeologisch onderzoek uit te voeren. In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

Uit het verkennende en karterende onderzoek blijkt dat de bodem in het grootste deel van het onderzoeksgebied niet meer intact is. Daar waar in twee of meer aaneensluitende boringen bodemvorming in het dekzand aanwezig was zijn om de 25 m mega boringen gezet. Op twee locaties is extra verdicht naar 10 m omdat hier bij het megabooronderzoek naast een intacte bodem ook houtskool is aangetroffen en de boorafstand te groot was om met zekerheid te kunnen vaststellen of er wel of geen vindplaats aanwezig is.

Bij de bemonstering van de podzolbodem is bij de verdichting naar 25 m in zeven boringen houtskool aangetroffen. Bij de aanvullende 16 megaboringen is ook in zeven boringen houtskool aanwezig. In boring 11 van de extra verdichting gaat het om veel kleine fragmenten met een gewicht van 2,5 gram. Bewerkte vuursteen is niet aangetroffen. Het gaat bij de houtskool over het algemeen om enkele fragmenten houtskool of om een gering gewicht aan houtskool die niet wijzen op een haard en vermoedelijk van natuurlijke oorsprong zijn. Naast de houtskool is ook modern materiaal aanwezig dat uit de bouwvoor afkomstig is. Dit materiaal is via bemesting met stadsvuil uit de akkers gekomen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z93-8bzv
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-nz-41up
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:186168
Provenance
Creator Krol-Karsten, T.N. Krol-Karsten (MUG Ingenieursbureau)
Publisher MUG Ingenieursbureau
Contributor Krol-Karsten, T.N.; T.N. Krol-Karsten (MUG Ingenieursbureau)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology