Bewoningssporen uit de Vroege IJzertijd en de Volle Middeleeuwen te Weert-Kampershoek Noord fase 5 Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 61 Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 61

DOI

In het voorjaar van 2014 zijn enkele archeologische onderzoeken uitgevoerd op terrein 2013-e van het plangebied Weert-Kampershoek Noord, fase 2. Vanaf 2006 zijn verschillende proefsleuvenonderzoeken en opgravingen in het plangebied uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben een groot aantal vindplaatsen opgeleverd uit het tijdvak Late Bronstijd-Volle Middeleeuwen. Op grond hiervan, en vanwege de resultaten van andere opgravingen in de micro-regio Weert-Nederweert, bestond de verwachting dat ook op terrein 2013-e archeologische vindplaatsen aanwezig zouden zijn. Het maakt net als eerder onderzochte terreinen deel uit van de oude akkercomplexen rond Weert. Deelgebied 2013-e ligt aan de noordwestzijde van Kampershoek Noord en wordt begrensd door de Rakerstraat, Heerweg en Nelenweg. De oppervlakte is 10.6 hectare.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-22a-cv5w
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:103604
Provenance
Creator Hiddink, H.A.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Boreel, G.L.;Wesdorp, M.;Meer, W. van der;Renswoude, J. van;Hebinck, K.A.;Kubistal, P.;VUhbs archeologie;Bruel, L. van den;Haasteren, M. van
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Boreel, G.L.;Wesdorp, M.;Meer, W. van der;Renswoude, J. van;4Archeo;Hebinck, K.A.;Kubistal, P.;Biax;VUhbs archeologie;Bruel, L. van den;Haasteren, M. van
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-06-15T11:59:59Z